صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

امانی بیان کرد: با شیوه فعلی نظام تامین مالی طرح های فناورانه و شرکت های دانش بنیان، به نتیجه نمی رسیدیم و نتیجه آن وجود استارت آپ ها و استاد دانشگاه های بدهکار بود.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت وگو با موضوع چالش های نظام تامین مالی طرح های فناورانه شرکت های دانش بنیان نوپا و استارت آپ ها و با حضور مهندس امانی مدیرعامل صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری کشور و مدیر کل سابق توسعه بازار صندوق نوآوری و شکوفایی به روی آنتن رفت.

امانی در آغاز با بیان اینکه در کشورهای جهان، مفهوم وام با سرمایه گذاری متفاوت است، گفت: اگر بتوانیم این دو فرهنگ و منطق را در جامعه به درستی ایجاد کنیم، مشکلات زیادی حل می شود زیرا بالای 99 درصد جامعه، این موضوع را قبول ندارند و با این منطق در بانک، سرمایه گذاری می کنند که سود 25 درصد بگیرند و هیچ ریسکی هم شامل شان نشود.

مدیرعامل صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری کشور در گفتگو با رادیو گفت و گو افزود: شرکت های دانش بنیان یک مشکل کوچک دارند و می گویند سود برای من و ریسک برای تو و اگر این را می پذیرید، می توانیم کار کنیم. این موضوع در تامین مالی امکان پذیر نیست زیرا نتیجه این نوع نگاه آن است که خیلی از تسهیلات هنوز پس داده نشده است.

مدیر کل سابق توسعه بازار صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه صندوق های حمایتی و نظام تامین مالی باید از بازپس گیری تسهیلات خود اطمینان داشته باشد، گفت: صندوق نوآوری برای وام هایی که اعطا می کرد، نظارت داشت و کارمزد ارزیابی عاملیت مالی و نظارت به نزدیکی مبلغ وام می رسید و بنابراین با این منطق و با شیوه فعلی نظام تامین مالی طرح های فناورانه و شرکت های دانش بنیان، به نتیجه نمی رسیدیم و نتیجه آن وجود استارت آپ ها و استاد دانشگاه های بدهکار بود.

مرتبط با این خبر

  • سواحل کشور از پتانسیل بالایی برای نمک زدایی آب دریا برخوردار هستند

  • گسترش کشت های گلخانه ای در سواحل مکران با استفاده از نمک زدایی دریا

  • ظرفیت ها به جای شیرین سازی آب دریا به سد سازی تعلق گرفت

  • سهم ایران از شیرین سازی آب دریا در منطقه حدود 2 درصد است

  • بررسی سهم ایران از شیرین سازی آب دریا

  • پیچیدگی های زیاد نظام تامین مالی، سدی بزرگ برابر شرکت های دانش بنیان

  • نبود تجربه در نظام تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان، موجب نارضایتی شده است

  • مدیریت ذخایر ژنتیکی گیاهی، دامی، آبزیان و انسانی و اشتغال‌ زایی در این عرصه

  • ضرورت ثبت ذخایر ژنتیک و معرفی آنها به دنیا

  • چالشهای نظام تامین مالی طرح های فناورانه شرکتهای دانش بنیان نوپا و استارت آپها