صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی گفت: رتبه بندی معلم ها یک حق است و اگر بخواهیم تحول در آموزش و پرورش صورت بگیرد، باید رتبه بندی معلمان بر اساس سند تحول انجام شود.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع نظام رتبه بندی معلمان مطابق با سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و با حضور سید نصرت الله فاضلی عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی و دبیر سابق شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش به روی آنتن رفت.

سید نصرت الله فاضلی در آغاز با بیان اینکه ماهیت کار آموزش با دیگر دستگاه ها متفاوت است، گفت: هر دستگاهی نظام خاص سنجش و ارزشیابی را برای نیروهای انسانی خودشان جهت بازخورد در ارتقاء یا حتی خروج از سیستم، طراحی می کند.

وی با اشاره به اینکه کارکرد آموزش و پرورش و آموزش عالی یکسان است، اظهار داشت: نوع سنجش و ارزشیابی معمان و به کارگیری معلمان و اساتید بر اساس رتبه بندی است. در دانشگاه ها یک فرد ابتدا به صورت مربی جذب می شود و تا به صورت استاد تمام، فرآیند ادامه دارد.

عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی بیان کرد: کار آموزش و پرورش ارائه خدمات آموزشی است و به همین جهت معلم در آموزش و پرورش، یک کارمند نیست بلکه مثل استاد دانشگاه در ارائه خدمات آموزشی است لذا نظام سنجش، جذب و ارتقاء آن باید متناسب با آن باشد. بر اساس این نوع تحلیل، بحث رتبه بندی معلمان در سند تحول بنیادین مطرح شده است.

وی درباره رتبه بندی معلمان در سند تحول بنیادین اظهار کرد: بر اساس سند، معلم وقتی در آموزش و پرورش جذب می شود، ابتدا به عنوان یک مربی یعنی پایین ترین سطح برای تدریس، فعالیت خود را آغاز می کند. این مربی در فرایند 30 ساله بر اساس نوع فعالیت های آموزشی که انجام می دهد، ارتقاء پیدا می کند.

دبیر سابق شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش در عین حال تصریح کرد: در حال حاضر معلم را در آموزش و پرورش جذب می کنیم و در دوره ابتدایی عنوان آموزگار را به آن می دهیم، در دوره متوسطه اول و دوم عنوان دبیر را به او اطلاق می کنیم و بر همان سیستمی که قانون خدمات مدیریت کشوری در مورد تقسیم بندی دستگاه های اجرایی به آن اشاره کرده است، معلم ها را تقسیم بندی می کنیم در صورتی که ماهیت کار معلم ها متفاوت است.

فاضلی تحول در رتبه بندی معلمان آموزش و پرورش را امری مهم قلمداد کرد و گفت: رتبه بندی معلم ها یک حق است و اگر بخواهیم تحول در آموزش و پرورش صورت بگیرد، باید رتبه بندی معلمان بر اساس سند تحول انجام شود.

مرتبط با این خبر

  • کاربرد فناوری نانو در صنعت آب کشور

  • مشاغل جایگزین کشاورزی در جذب روستاییان ناموفق بوده است

  • مشاغل جایگزین کشاورزی حتما باید غیر آب بر باشند

  • توریسم روستایی، ایجاد اشتغال و جایگزینی برای کشاورزی

  • اشتغال‌زایی جایگزین بخش کشاورزی در گفت و گوی علمی

  • نظام های لازم برای اداره بخش کشاورزی به درستی طراحی نشده اند

  • سلامت دیجیتال را در گفت و گوی علمی جستجو کنید

  • 97 درصد از بخش کشاورزی در ایران خصوصی است

  • اشتغال تحصیلکرده های بخش کشاورزی در گرو کوچک سازی دولت است

  • اثربخشی اساتید به دلیل محدودیت ها در بخش تحقیقات بالا نیست