صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش گفت: تا زمانیکه نظام پرداخت به معلم تعریف نشود و در آن نظام همه مسائل دیده نشود، طرح رتبه بندی معلمان به هر شکل و هر عنوانی نتیجه بخش نخواهد بود. برای اینکه فرد انگیزه پیدا کند، باید عدالت برقرار باشد.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع نظام رتبه بندی معلمان مطابق با سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و با حضور دکتر حجت الله بنیادی کارشناس و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش و دکتر معصومه ابراهیمی کارشناس سابق ارزیابی عملکرد و مدیر مدرسه به روی آنتن رفت.

حجت الله بنیادی در آغاز با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه برای آموزش و پرورش یک تکلیف معین شده است، گفت: آموزش و پرورش مکلف است نسبت به استقرار نظام پرداخت اقدام کند. رتبه بندی نیازمند اعتبار مالی خاصی نیست و ضرورتی به طرح در مجلس ندارد و چه بسا همین الان نیز معلم ها رتبه بندی شده هستند.

وی با اشاره به طرح رتبه بندی بیان کرد: بهینه سازی نظام پرداخت ها مبتنی بر شایستگی ها و بر اساس رویکرد رقابتی است و استقرار نظام سنجش صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تعیین ملاک های ارزیابی و ارتقاء مرتبه تحت عنوان نظام رتبه بندی صورت می گیرد. متاسفانه هیچ کدام از این پیش نیازها عملیاتی نشده اند.

کارشناس و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش در گفتگو با رادیو گفت و گو تاکید کرد: تا زمانی که نظام پرداخت به معلم تعریف نشود و در آن نظام همه مسائل دیده نشود، طرح رتبه بندی معلمان به هر شکل و هر عنوانی نتیجه بخش نخواهد بود. برای اینکه فرد انگیزه پیدا کند، باید عدالت برقرار باشد.

وی بیان کرد: متاسفانه پرداختی های پنهان و آشکار دستگاه های دیگر بیش از حقوق یک معلم است و تا زمانی که این شرایط وجود دارد، اجرای رتبه بندی با نهایت 400 هزار تومان آن هم در شرایط اقتصادی کنونی، تاثیری نخواهد داشت.

در ادامه معصومه ابراهیمی با بیان اینکه به عنوان یک معلم خواستار اجرای رتبه بندی معلم ها هستیم، گفت: اجرای این نظام در حال حاضر فقط یک پروژه ای است که روی یک صفحه پیاده شده و دلیل آن اعتبارات زیادی است که نظام رتبه معلم ها می خواهد.

این مدیر مدرسه تصریح کرد: نظام رتبه بندی هم برای معیشت و هم برای شایستگی و منزلت معلم ها است و در واقع با اجرای نظام رتبه بندی، معلم هم به لحاظ شخصیتی و هم به لحاظ تامین هزینه ها و بودجه ها ارتقاء پیدا می کند.

کارشناس سابق ارزیابی عملکرد و مدیر مدرسه با تاکید بر اینکه نظام رتبه درصدد ایجاد انگیزش در معلم است، عنوان کرد: این انگیزش یکی از فرآیندهای زیرنظام منابع انسانی است. اگر نظام رتبه بندی معلمان صورت بگیرد، صلاحیت های شغلی و تخصصی زیادی خواهد داشت.

مرتبط با این خبر

  • کاربرد فناوری نانو در صنعت آب کشور

  • مشاغل جایگزین کشاورزی در جذب روستاییان ناموفق بوده است

  • مشاغل جایگزین کشاورزی حتما باید غیر آب بر باشند

  • توریسم روستایی، ایجاد اشتغال و جایگزینی برای کشاورزی

  • اشتغال‌زایی جایگزین بخش کشاورزی در گفت و گوی علمی

  • نظام های لازم برای اداره بخش کشاورزی به درستی طراحی نشده اند

  • سلامت دیجیتال را در گفت و گوی علمی جستجو کنید

  • 97 درصد از بخش کشاورزی در ایران خصوصی است

  • اشتغال تحصیلکرده های بخش کشاورزی در گرو کوچک سازی دولت است

  • اثربخشی اساتید به دلیل محدودیت ها در بخش تحقیقات بالا نیست