صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی گفت: ساختار دولتی در کشور میزان نیست و نیاز به بازمهندسی است زیرا همه چیز در ساختار فعلی، قائم به فرد است و هنوز نظام های لازم برای اداره بخش کشاورزی، به درستی طراحی نکرده ایم و روال های صحیحی نداریم.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع ضرورت کوچک سازی بدنه دولت در بخش کشاورزی و با حضور دکتر علیرضا حسنی بافرانی عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی و دکتر افشین اسماعیلی فر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به روی آنتن رفت.

افشین اسماعیلی فر در آغاز با تصریح بر اینکه صرف انتقال مالکیت در خصوصی سازی نمی تواند سطح کارایی را افزایش دهد، گفت: عنصر واگذاری مدیریت از دولت به بخش خصوصی این است که هزینه های مدیریت کارها توسط بخش خصوصی بسیار پایین است. شرط موفقیت خصوصی سازی در این است که در یک فضای کاملا رقابتی باشد و اگر این اتفاق بیافتد شاهد مزایای بسیار خوب آن خواهیم بود.

وی درباره اثرات مثبت خصوصی سازی صحیح اظهار داشت: دولت می تواند از طریق مالیاتی که از بخش خصوصی دریافت می کند، کسر بودجه خودش را جبران کند و بنابراین خصوصی سازی می تواند اثرات مخربی که دولت بر اقتصاد کشور دارد را به شدت کاهش دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه در حال حاضر این قابلیت وجود دارد که دولت تا یک سوم کوچک تر شود، عنوان کرد: نکته اصلی در فرایند خصوصی سازی به ویژه در بخش کشاورزی این است که موفقیت خصوصی سازی وابسته به وجود نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و کارا در جهت تحقق اهداف خصوصی سازی است زیرا بدون کمک نهادهای دیگر، بخش خصوصی اصلا موفق نخواهد بود.

وی با اشاره به خصوصی سازی های ناموفق مانند کشت و صنعت هفت تپه، بیان کرد: اصلاحات نهادی و ساختاری پیش از واگذاری یکی از موارد مهم در فرآیند خصوصی سازی است.

در ادامه علیرضا حسنی بافرانی در گفتگو بارادیو گفت و گو با اشاره به اینکه تشکل ها و ساختارهای مختلف زیادی در کشور داریم، گفت: بسیاری از این تشکل ها نوپا هستند و هنوز تجربه خوب کار کردن با این تشکل ها را بلد نیستیم و هنوز به بلوغ و توانمندی که نیاز داریم، نرسیده ایم.

وی اشاره کرد: ایده های خوب در کشور زیاد است و علت رشد شرکت های دانش بنیان نیز همین موضوع است اما متاسفانه هنوز نمی دانیم چگونه این ایده را عملیاتی کنیم هر چند که این شرکت ها در سال های اخیر موفقیت های زیادی پیدا کرده اند.

عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی ورود به این بحث که آیا بدنه دولت باید در بخش کشاورزی کوچک شود یا خیر بدون توجه به ماموریت ها و توقعات، منطقی نیست، گفت: اثر بخشی دولت در بخش کشاورزی تحت تاثیر سه فاکتور ساختار و تشکیلات، بودجه و اعتبارات و زیرساخت ها و یکپارچه بودن است.

حسنی بافرانی تصریح کرد: ساختار دولتی در کشور میزان نیست و نیاز به باز مهندسی است زیر همه چیز در ساختار فعلی، قائم به فرد است و هنوز نظام های لازم برای اداره بخش کشاورزی را به درستی طراحی نکرده ایم و روال های صحیحی نداریم.

مرتبط با این خبر

  • رشد علمی ایران پس از انقلاب، باعث شگفتی صاحب نظران غربی شده

  • تمدن سازی و پیشرفت یک کشور از طریق علوم انسانی میسر است

  • علوم انسانی می تواند موانع صنعت را حذف کند

  • راهبری بهینه وحکمرانی صحیح علم و پژوهش،حلقه اتصال علوم انسانی وصنعت

  • عدم تحقیق دانشمندان، ریشه نبود ارتباط در حوزه صنعت و علوم انسانی

  • صنعت با کمک علوم انسانی گسترش یافته است

  • اثرگذاری علوم‌انسانی در صنعت نیازمند توجه به مولفه‌های انسانی،اجتماعی و فرهنگی

  • پیشرفت علوم انسانی نیازمند وجود نگاه مدیریت راهبردی است

  • برای اثرگذاری علوم انسانی بر صنعت نیازمند وجود شرایط اجتماعی مساعد هستیم

  • صنعتگران، اعتقاد و باور لازم به رشته های علوم انسانی را ندارند