گفت وگوی علمی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي علمي

عضو شورای سیاست گذاری مركز شتاب دهی سلامت: برای داده کاوی صحیح، باید تلفیقی بین مجموعه های وزارت علوم و بهداشت شکل بگیرد

مروجی گفت:بخش عمده ای از داده کاوی هایی که اتفاق میافتد و بسترهایی که دراین زمینه آماده می شود در معاونت فناوری وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی صورت میگیرد.برای داده کاوی صحیح،باید تلفیقی بین مجموعه های وزارت علوم و بهداشت شکل بگیرد.

1398/01/18
|
11:50

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع داده کاوی در پژوهش های علمی در حوزه سلامت و با حضور دکتر سید سجاد مروجی عضو شورای سیاست گذاری مرکز شتاب دهی سلامت، مدرس دانشگاه و پژوهشگر به روی آنتن رفت.

سید سجاد مروجی در آغاز با بیان اینکه نخستین مولفه در ارتباط با داده کاوی، داده های حجیم است، گفت: داده های حجیم در بسیاری از حوزه های مختلف علوم صحبت می شود و در حوزه علم ژنتیک این مسئله بیش از بقیه علوم پزشکی ظهور و بروز داشت. همچنین شاید پر حجم ترین داده های پزشکی که داده کاوی درباره آن صحبت می کند، تصاویر پزشکی است که در حجم مگابایت اطلاعات ارائه می شود.

عضو شورای سیاست گذاری مرکز شتاب دهی سلامت اضافه کرد: البته ژنتیک مسئله داده کاوی را به طور کلی متحول کرد به طوری که اطلاعاتی که در این حوزه پزشکی ارائه می شود، در حجم گیگابایت است و به همین جهت داده کاوی در این حوزه نقش خود را تغییر می دهد.

این مدرس دانشگاه در گفتگو با رادیو گفت و گو بیان کرد: در ایران و بسیاری از کشورها، داده های پزشکی در قالب فایل های داده ای به روز بانک اطلاعاتی ذخیر نمی شود و در قالب «آنتولوژی بیس» هستند.

این پژوهشگر با اشاره به حوزه ژنتیک در علوم پزشکی عنوان کرد: در این حوزه به دلیل آنکه حجم اطلاعات بر اساس گیگابایت است، داده کاوی که در این حوزه صورت می گیرد، بسیار متفاوت است و اساسا زیرساخت ها و بستر آن نیز تغییر می کند زیرا اگر بخواهیم داده ها و اطلاعات ژنتیک مربوط به یک نفر را بررسی کنیم، واکاوی بسیاری زیادی می طلبد.

وی اضافه کرد: بخش عمده ای از داده کاوی هایی که اتفاق می افتد و بسترهایی که در این زمینه آماده می شود در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی صورت می گیرد و بنابراین برای داده کاوی صحیح، باید تلفیقی بین مجموعه های وزارت علوم و بهداشت شکل بگیرد یعنی مجموعه های مهندسی و پزشکی باید در کنار هم قرار بگیرند. بخش های دیگری از این زمینه در کلان ماجرا وظیفه ای دولتی است و بخشی دیگر می تواند در حوزه خصوصی باشد.

دسترسی سریع
گفت و گوی علمی