صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: علیرغم توفیقات جزیره ای که در طرح تحول سلامت داشتیم، تحول جدی در نظام سلامت نداشته ایم زیرا تفاوت ماهوی در نظام سلامت شاهد نیستیم و همچنان حوزه درمان و سلامت به همان روش 20 سال قبل اداره می‌شود.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع نقاط مثبت و منفی طرح تحول سلامت و با حضور محمد نعیم امینی فرد نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.

محمد نعیم امینی فرد در آغاز با اشاره به اینکه طرح تحول سلامت یک دستورالعمل اجرایی است، گفت: این دستورالعمل در برخی نقاط، به اسناد بالادستی توجه کامل داشته و در برخی نقاط دیگر نیز بی توجه بوده است و از این جهت نگاه صفر و صد به این طرح ندارم و بنابراین با وجود توفیقاتی که داشته است، به آن خوش بینی که وزارت بهداشت اعلام می کند هم نیست.

وی با بیان اینکه نقدهای جدی به طرح تحول سلامت وارد است، اظهار کرد: کمیسیون درمان و بهداشت به عنوان وظیفه نظارتی، بر این طرح نظارت دارد. متاسفانه : علیرغم توفیقات جزیره ای که در طرح تحول سلامت داشتیم، تحول جدی در نظام سلامت نداشته ایم. در این طرح روی نیروی انسانی خیلی خوب کار شده و به مسئله فضاهای درمانی نیز به خوبی پرداخته شده است اما در نهایت شاهد تفاوت ماهوی در نظام سلامت نیستیم و همچنان حوزه درمان و سلامت به همان روش 20 سال قبل اداره می شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با رادیو گفت و گو تاکید کرد: یکی از موارد مهمی که باید به آن پرداخته شود، پرونده الکترونیک سلامت است و همچنین مسئله پزشک خانواده محدود به دو استان کشور نشوند و هیچ راهی نداریم جز اینکه راه رفته را طی کنیم و تجربه جهانی نیز همین مسئله را نشان می دهد.

وی اظهار امیدواری کرد و گفت: امیدوار هستیم وزارت بهداشت و درمان بر اساس برنامه ششم توسعه عمل کند و مجلس نیز موظف است وزارت بهداشت را در این مسیر کمک و هدایت کند زیرا هدف اصلی همه ما ارتقاء این طرح است.

مرتبط با این خبر

  • تمدن سازی و پیشرفت یک کشور از طریق علوم انسانی میسر است

  • علوم انسانی می تواند موانع صنعت را حذف کند

  • راهبری بهینه وحکمرانی صحیح علم و پژوهش،حلقه اتصال علوم انسانی وصنعت

  • عدم تحقیق دانشمندان، ریشه نبود ارتباط در حوزه صنعت و علوم انسانی

  • صنعت با کمک علوم انسانی گسترش یافته است

  • اثرگذاری علوم‌انسانی در صنعت نیازمند توجه به مولفه‌های انسانی،اجتماعی و فرهنگی

  • پیشرفت علوم انسانی نیازمند وجود نگاه مدیریت راهبردی است

  • برای اثرگذاری علوم انسانی بر صنعت نیازمند وجود شرایط اجتماعی مساعد هستیم

  • صنعتگران، اعتقاد و باور لازم به رشته های علوم انسانی را ندارند

  • مشکلات امروز، ناشی از اداره کردن مدیریت به شیوه مهندسی است