گفت وگوی علمی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي علمي

استاد دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی مشهد بیان كرد: تولید سه نانو دارو در مرکز تحقیقات نانو فناوری مشهد

جعفری با بیان اینکه در مرکز تحقیقات نانو فناوری مشهد سه نانو دارو تولید و استفاده می شود، اظهار کرد: دانش فنی تولید این داروها در کشور در مرکز تحقیقات نانو فناوری ایجاد شده است که مجوز آخرین دارو سال گذشته از وزارت بهداشت دریافت شد.

1398/04/10
|
12:37

برنامه «گفتگوی علمی» رادیو گفت وگو با موضوع نانو دارو و با حضور دکتر محمودرضا جعفری استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روی آنتن رفت.

جعفری در آغاز با اشاره به مرکز تحقیقات نانو فناوری در کشور از جمله مشهد، گفت: یکی از نقش های اساسی در ساخت نانو داروها را این مراکز بر عهده دارند. در مرکز تحقیقات دانشجویان هم آموزش داده می شوند و هم پژوهش های کاربردی در راستای نانو داروها انجام می شود.

وی با بیان اینکه در مرکز تحقیقات نانو فناوری مشهد سه نانو دارو تولید و استفاده می شود، اظهار کرد: دانش فنی تولید این داروها در کشور در مرکز تحقیقات نانو فناوری ایجاد شده است که مجوز آخرین دارو سال گذشته از وزارت بهداشت دریافت شد که برای درمان سالک مورد استفاده قرار می گیرد و نقش اصلی در تولید را، مراکز نانو فناوری ایفا کرده است.

استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه با اشاره به مشکلات تحریم در حوزه نانو دارو گفت: در حال حاضر هر ماده ای که بخواهیم می توانیم وارد کنیم اما هزینه آن چند برابر شده است در حالی که بودجه های تحقیقاتی تفاوت زیادی نکرده است.

جعفری افزود: در حال حاضر در مرکز تحقیقات نانو فناوری هم پروژه های منجر به محصول و هم پروژه های پایه ای داریم که منجر به تولید مقاله و تولید علم می شود اما در هر صورت طرح ها را بیشتر به سمت تولید محصولات سوق داده ایم تا برای کشور ثروت داشته باشد. در 20 سال گذشته تلاش کرده ایم در حوزه نانو دارو زیرساخت ها را درست کنیم و بسیاری از تجهیزاتی که امروز در اختیار داریم دقیقا همان هایی است که در آمریکا وجود دارد.

دسترسی سریع
گفت و گوی علمی