گفت وگوی علمی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي علمي

فارغ التحصیل دانشكده صنایع دانشگاه علم و صنعت: سنجش کیفیت عملکرد نظام های آموزشی، هدف اصلی سیستم های رتبه بندی

کرم پور حقیقی گفت: سنجش کیفیت عملکرد نظام های آموزشی هدف اصلی سیستم های رتبه بندی است. سنجش این موضوع از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و مراتب خروجی و فرآیندهای اجرایی دانشگاه ارزیابی می شود.

1398/05/03
|
15:26

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع رتبه بندی دانشگاه ها؛ مفاهیم و ضرورت ها و با حضور دکتر کرم پور حقیقی فارغ التحصیل دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت و دکتر علی گزنی معاون سابق پژوهشی «ISC» به روی آنتن رفت.

کرم پور حقیقی در آغاز ضمن اشاره به موسسات زیادی که اقدام به رتبه بندی دانشگاه ها می کنند، اظهار داشت: هر رتبه بندی برنامه و سیاست مشخصی دارد و نباید فراموش کنیم رتبه بندی فی النفسه ارزش خاصی ندارد بلکه باید در نظر بگیریم رتبه بندی در یک نظام ارزیابی عملکردی دانشگاه ها شکل بگیرد. وقتی با این معیار به رتبه بندی دانشگاه ها می نگریم، حتما یک نگاه سیستم را می طلبد؛ هر موسسه دانشگاهی و پژوهشی و همچنین آموزشی تاثیرات زیادی را در جامعه می گذارد.

فارغ التحصیل دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: تمام نظام های رتبه بندی کامل نیستند و هر کدام از آن ها در حوزه ارزیابی و شاخص های خودشان ایراداتی دارند و به همین دلیل شاهد هستیم این موسسات رتبه بندی، نظام های جدیدی را ایجاد می کنند تا ایرادات گذشته خود را پوشش دهند.

وی درباره هدف اصلی نظام های رتبه بندی اشاره کرد: سنجش کیفیت عملکرد نظام های آموزشی هدف اصلی سیستم های رتبه بندی است. سنجش این موضوع از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و علاوه بر اینکه مراتب خروجی یک دانشگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد، فرآیندهای اجرایی دانشگاه هم ارزیابی می شود. در حقیقت هر چقدر نظام رتبه بندی کامل تر باشد و شاخص های بیشتری را تحت پوشش قرار دهد، رتبه بندی کیفیت بیشتری خواهد داشت.

کرم پور حقیقی در ادامه خاطرنشان کرد: در نظام های رتبه بندی ایران بیشترین تمرکز را روی مقالات علمی گذاشته اند و در تحلیل مجلات علمی نیز این شاخص را در نظر می گیرند.

در ادامه علی گزنی با اشاره به اینکه «ISC» یا رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام در سطوح مختلف رتبه ها را ارائه داده است، گفت: این نظام، در سطح ملی دانشگاه های وزارت علوم، بهداشت و آزاد اسلامی و همچنین پژوهشگاه های گوناگون را رتبه بندی کرد و در این میان به رتبه بندی های بین المللی نیز توجه داشت.

وی بیان کرد: در کنار رتبه بندی دانشگاه های داخلی، نخستین نظام رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی جهان اسلام نیز توسط «ISC» راه اندازی شد و این در نوع خودش در سطح بین المللی کم نظیر است و از این طریق، دانشگاه های مختلف در سطح جهان اسلام بر حسب چهار شاخص تعاملات علمی، اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی، میزان تولیدات علمی و همچنین کیفیت علمی رتبه بندی می شوند.

معاون سابق پژوهشی «ISC» با تصریح بر اینکه نظام های رتبه بندی مسئله اقتصادی را نیز در نظر می گیرند، عنوان کرد: در حقیقت برای نظام های رتبه بندی صرفه اقتصادی نیز اهمیت دارد و اینکه بخواهند تمام ابعاد یک دانشگاه را مورد سنجش قرار دهند از نظر اقتصادی صرف ندارد.

دسترسی سریع
گفت و گوی علمی