گفت وگوی علمی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي علمي

رئیس دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت: نوع پراکندگی جمعیت جوان در آمایش سرزمینی اهمیت زیادی دارد

بهزادفر اظهار کرد: نوع پراکندگی جمعیت جوان در آمایش سرزمینی اهمیت زیادی دارد زیرا بر اساس همین نگرش، می توانیم آمایش آموزش عالی را انجام دهیم.

1398/06/24
|
09:00

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع آمایش سرزمینی، آموزش عالی و بحث سنجش و با حضور دکتر مصطفی بهزاد فر رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت به روی آنتن رفت.

بهزاد فر در آغاز با بیان اینکه ایران از سال 1318 شورای اقتصاد را داشت، گفت: سال 1327 نخستین برنامه هفت ساله را در کشور اجرا کردیم. همچنین در آغاز دهه 40 نخستین برنامه ریزی منطقه را صورت دادیم و در آغاز دهه پنجاه نیز نخستین برنامه آمایش سرزمینی را انجام دادیم در حالی که در آن زمان بسیاری از کشورهای آسیایی نداشتند.

وی ادامه داد: بعد از انقلاب، نخستین برنامه آمایش سرزمینی را آغاز و برنامه هایی تحت عنوان برنامه های توسعه پنج ساله اجرا کردیم. اما در عین حال در تداوم این برنامه ها همیشه چالش داشته ایم و سلسله مراتب برنامه ها را به خوبی نتوانستیم تشخیص دهیم.

وی درباره ضرورت های اجرای این برنامه از دیدگاه علمی بیان کرد: باید ابتدا برنامه آمایش سرزمینی داشته باشیم و در دل این برنامه، برنامه موضوعی، موردی و بخشی را اجرا کنیم. باید فضا، جغرافیا، جمعیت و مکان را محور قرار دهیم و بر اساس آن، آمایش سرزمینی را اجرا می کردیم و در این صورت می توانستیم آمایش آموزش عالی را بر اساس همان داده ها، به اجرا در آوریم.

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: وقتی آمایش سرزمینی انجام شود، می توانیم حتی وزارت خانه ها را بر اساس همین سیاست های آمایش سرزمینی تشکیل دهیم.

وی ضمن اشاره به جمعیت جوان کشور، اظهار کرد: نوع پراکندگی جمعیت جوان در آمایش سرزمینی اهمیت زیادی دارد زیرا بر اساس همین نگرش، می توانیم آمایش آموزش عالی را انجام دهیم. آموزش عالی نیز بر اساس امکانات باید سنجیده شوند و در آن صورت می توان دانشگاه ها را بر اساس مشخصات آمایش آموزش عالی توزیع کرد.

بهزادفر در ادامه تصریح کرد: وقتی آمایش سرزمینی و آموزش عالی صورت بگیرد، می توانیم درباره آینده بر اساس رویدادها و شرایط، نسبت به تربیت نیروی انسانی و آماده سازی سخت افزاری و نرم افزاری بپردازیم. به عنوان مثال در قرن آینده میلادی بحران آب امکان دارد رخ دهد و باید بر همین اساس سیاست گذاری و برنامه ریزی و دانشگاه ها را تاسیس کنیم.

دسترسی سریع
گفت و گوی علمی