گفت وگوی علمی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي علمي

استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی: آموزش باید مانند فناوری پویا و فعال باشد

محمدرضا مباشری بیان کرد: آموزش باید به مانند فناوری پویا و فعال باشد این پویایی در نظام آموزشی کشور وجود ندارد و در حقیقت از 60 سال قبل، نظام آموزشی کشور راه را اشتباه رفته است و هرچه زودتر باید به راه صحیح بازگردد.

1398/09/13
|
13:24

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو در خصوص علت ناکارآمدی نظام آموزشی در کشور و با حضور دکتر محمدرضا مباشری استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و دکتر یزدان ابراهیمی استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به روی آنتن رفت.

محمدرضا مباشری در آغاز با تصریح بر اینکه علم و فناوری هر پنج سال، دو برابر رشد می کند، گفت: نظام آموزشی باید به گونه ای باشد که یک دانش آموزش وقتی 20 سال بعد وارد جامعه می شود، بتواند نیاز آن زمان جامعه را برطرف کند اما متاسفانه این مهم در حال حاضر رعایت نمی شود.

وی تاکید کرد: آموزش باید به مانند فناوری پویا و فعال باشد این پویایی در نظام آموزشی کشور وجود ندارد و در حقیقت از 60 سال قبل، نظام آموزشی کشور راه را اشتباه رفته است و هر چه زودتر باید به راه صحیح بازگردد.

استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با تصریح بر اینکه نظام آموزشی در مقایسه با برخی از نظام های دیگر مانند بهداشت و درآمد، وضعیت بهتری دارد، عنوان کرد: جامعه در ایران متاسفانه صحیح هدایت نمی شود و از تفکر علمی دور می شوند و در حقیقت جامعه به فارغ التحصیلان شکل می دهد در حالی که اگر شرایط متفاوت بود، می توانستیم از ظرفیت آموزش عالی استفاده کنیم.

در ادامه یزدان ابراهیمی با تاکید بر اینکه باید پیش از بررسی، هدف نظام آموزشی را مشخص کنیم، اظهار کرد: برنامه توسعه سازمان ملل شاخصی به نام توسعه انسانی دارد که در آن سه شاخص اصلی آموزش، بهداشت و سلامت و درآمد وجود دارد و بر اساس این شاخص ها، کشورها رتبه بندی می شوند.

وی ادامه داد: بر اساس این رتبه بندی، شاخص نظام آموزشی کشور نسبت به دو شاخص بهداشت و درآمد وضعیت بهتری دارد زیرا در طی چند دهه گذشته رشد قابل توجهی در حوزه آموزشی داشته ایم و در واقع نظام آموزشی کشور نسبت به سایر نظام های اجتماعی و سلامت وضعیت بهتری دارد.

استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با بیان اینکه مقایسه نظام آموزشی ایران با کشورهای توسعه یافته نشان از ناکارآمدی نظام آموزشی کشور دارد، عنوان کرد: نظام آموزشی در کشورهای توسعه یافته بر اساس نیازهای جامعه عمل می کند و در حقیقت آنچه کشور نیاز دارد را برطرف می کند اما در ایران فارغ التحصیلان دانشگاهی، بر اساس نیازهای جامعه دانشگاه را به پایان نمی رسانند.

دسترسی سریع
گفت و گوی علمی