گفت‌وگوی اجتماعی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اجتماعي

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: سالخوردگی از پیامدهای کاهش میزان باروری است

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی اظهار داشت: سیاست های جمعیتی مجموعه تدابیری را شامل می شوند که با توجه به شرایط جمعیتی برای بهبود وضعیت رفاهی در نظر گرفته می شود.

1397/02/30
|
09:38

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی برنامه جمعیت و نقش جمعیت در توسعه سیاسی و اقتصادی، با حضور دکتر زهرا جامه بزرگ (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر زهرا جامه بزرگی با اشاره به این که موضوع کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در کشور برای اولین بار در سال 1337 شروع شده است، گفت: واحد بهداشت و تنظیم خانواده برای اولین بار در سال 1347 به عنوان یک واحد مجزا وارد بدنه وزارت بهداشت وقت ایران شده است.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: در دهه ی 45 تا 55 شمسی در ایران سیاست ها و شعار فرزند کم تر زندگی بهتر میزان رشد جمعیت در کشور را به 7 و 2 دهم درصد کاهش داد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به این که موضوع کنترل جمعیت در سال های دفاع مقدس متوقف بود، اظهار داشت: نرخ رشد جمعیت در سال های بین 55 تا 65 شمسی رقمی حدود 9 و 3 دهم درصد را نشان می دهد، در حالی که رشد میزان بیکاری در کشور در آن زمان رقمی حدود 24 درصد داشت.

وی همچنین در ادامه تصریح کرد: جمعیت 90 میلیونی کشور ایران با ایراد سیاست های کنترل جمعیت در دهه ی 70 به حدود هفتاد میلیون نفر کاهش پیدا کرد.

دکتر زهرا جامه بزرگی با اشاره به این که جمعیت ایران در دهه ی 90 شمسی در حال رشد است، عنوان کرد: در حالت کلی در کشور سیاست های جمعیتی همواره با موضوع تنظیم خانواده ارزیابی می شوند، در حالی که سیاست های جمعیتی مجموعه تدابیری را شامل می شوند که با توجه به شرایط برای بهبود وضعیت رفاهی جمعیت در نظر گرفته می شود.

وی با اشاره به این که متاسفانه کشور ایران مدیریت جمعیتی مناسبی ندارد، عنوان کرد: عدم وجود مدیریت جمعیت به صورت مطلوب پیامدهای منفی بسیاری را در حوزه میزان باروری متوجه جامعه خواهد کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی همچنین در ادامه اضافه کرد: سالخوردگی و تغییر ساختار جامعه از جمله مهم ترین پیامدهای منفی است که می تواند از میزان باروری کم در کشور نشات بگیرد.

فایل صوتی برنامه گفت و گوی اجتماعی از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، متذکر می شود که این برنامه در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دسترسی سریع
گفت و گوی اجتماعی