صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

مشاور زنان و خانواده وزیر کشور با بیان اینکه گفت وگوی چهره به چهره اعضا در یک خانواده ایرانی به روزی سی دقیقه تقلیل یافته است، از اجرای طرح گفت وگوی ملی خانواده و بین نسلی خبر داد.

فریبا نظری با بیان اینکه روابط صمیمانه اعضای خانواده ایرانی به مدت زمان اندکی تقلیل یافته است، افزود: «این روابط به کمتر از سی دقیقه در روز تقلیل یافته است.»

وی با بیان این مطلب گفت: «باید به وضعیت نرمال و طبیعی در تعامل بین افراد در خانواده برسیم.»

نظری ادامه داد: «نتیجه مطالعات نشان می دهد ارتباط صمیمانه و گفت وگوی اعضای خانواده کاهش یافته و آمارهای زیادی در جامعه در اینباره می بینیم.»

وی گفت وگو را منجر به کاهش بحران و تنش و اختلاف آتی دانست و افزود: «اگر در خانواده زمینه مناسب گفت وگو فراهم شود، آرامش را به سطوح میانی جامعه از جمله مدرسه و گروه همسالان و فضاهای آموزشی انتقال می دهد.»

نظری وضعیت کنونی در حوزه صمیمیت خانواده را در سطح هشدار عنوان کرد و گفت: «اولا باید این وضعیت را اعلام کنیم و باید نگران سرانه گفت وگو و تعامل صمیمانه اعضای خانواده باهم باشیم.»

مشاور زنان و خانواده وزیر کشور با بیان اینکه در این حوزه کار بدست یک متخصص کاردان سپرده شده است، افزود: «انجمن جامعه شناسی در تک تک استان ها با کمک استانداری ها متولی این کار شده است.»

نظری در بخشی دیگر از این برنامه در رادیو گفت وگو اظهار کرد: «افراد خانواده در این طرح اجباری برای گفت وگو ندارند اما وقتی این بحث در سطح کلان جامعه مطرح می شود، مسئله گفت وگوی اعضای خانواده اولویت پیدا می کند.»

وی اضافه کرد: «در شیوه اجرای این کار که توسط انجمن جامعه شناسی انجام می شود، گروه های مرجع نظیر نماینده کانون های مردم نهاد، فعالان اجتماعی در زمینه جامعه شناسی، مددکاری و روانشناسی را دعوت کرده و مدیران دستگاه های اجرایی نظیر آموزش و پرورش را در کنار آن ها قرار می دهند.»

در ادامه حسین جعفری، مدیر مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی با بیان اینکه رسانه های اجتماعی و فضای مجازی مرزهای سرزمینی را از میان برداشته اند، اظهار کرد: «طرح ملی خانواده خوب است ولی همواره در اجرای طرح ها ابتدا مباحث تبلیغاتی مطرح و در چمد استان اجرا شود ولی آمارهای ارائه شده واقعی نیست.»

وی ادامه داد: «گفته می شود در کشور استان هایی است که عاری از مشکلات اجتماعی است؛ اما مرزی برای این سرزمین ها نمی توان قائل بود.»

جعفری گفت: «ما قصد نداریم مردم را نسبت به این طرح دلسرد کنیم اما این طرح خود تلنگری برای خانواده هاست که به سمت آن بروند.»

مرتبط با این خبر

  • دخل و خرج بیمه ها در ایران هماهنگ نیست

  • بیمه های سلامت و تامین اجتماعی کسری اعتبار دارند

  • بررسی بیمه سلامت و چالش های آن در گفت و گوی اجتماعی

  • نگاهی به بحران کمبود پزشک و راهبردهای بدون رقت در گفتگوی اجتماعی

  • مراکز درمانی آموزشی خدمات رایگان ارائه دهند

  • درآمد یک پزشک باید با درآمد متوسط مردم مقایسه شود

  • درآمد پزشکان در مناطق محروم کمتر از مراکز استان است

  • گفت وگوی اجتماعی از پرونده الکترونیک سلامت می گوید

  • توزیع پزشک در ایران عادلانه نیست

  • بسیاری از پزشکان ارتباط خوبی با بیمار برقرار نمی کنند