صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

دکتر علیرضا چابکرو اظهار داشت: اطلاعات مختلف موجود در فضای مجازی پس از مدتی می توانند در بستر زمان زمینه ایجاد یک نگرش را فراهم آورند. به طوری که این نگرش به وجود آمده همانند یک ارزش جای خود را در جامعه باز می کند.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی فیلترینگ و نحوه ی اجرای آن در ایران، با حضور دکتر علیرضا چابکرو (پژوهشگر، کارشناس فضای مجازی و استاد دانشگاه) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر علیرضا چابکرو با اشاره به موضوع فیلترینگ، گفت: فیلترینگ همانند یک چاقو می توانند کاربردهای مختلفی داشته باشد، در حالی که بار معنایی همراه با فیلترینگ می تواند از این پدیده تعاریف مثبت یا منفی ارائه دهد.

وی با اشاره به این که فضای سایبر نوعی از زندگی جدید را در سراسر دنیا ایجاد کرده است، اظهار داشت: در دهه های گذشته فضای سایبری به عنوان یک رسانه یا پدیده جنبی مورد توجه قرار می گیرد، اما امروزه این فضا از اولویت های بسیاری برخودار شده و به یک پدیده اصلی مبدل شده است.

این کارشناس فضای مجازی با اشاره به این که پدیده سایبر بخشی از زندگی انسان را تشکیل می دهد، عنوان کرد: حجم انبوه و غیر قابل کنترلی از اطلاعات در فضای سایبری همیشه به حالت یک سونامی عظیم در جریان هستند.

وی در ادامه اضافه کرد: اطلاعات مختلف موجود در فضای مجازی پس از مدتی می توانند در بستر زمان زمینه ایجاد یک نگرش را فراهم آورند. به طوری که این نگرش به وجود آمده همانند یک ارزش جای خود را در جامعه باز می کند.

دکتر علیرضا چابکرو با اشاره به این که ارزش های به وجود آمده در فضای مجازی به ایدئولوژی مبدل می شوند، اظهار داشت: به دلیل ضریب نفوذ فضای سایبر در زندگی مردم بسیاری از ایدئولوژی هایی که در فضای مجازی به رفتار تبدیل شده اند از فضای مجازی به محیط فیزیکی انسان منتقل می شوند.

وی با اشاره به مرز اندک میان فضای مجازی و فضای حقیقی، توضیح داد: بروز رفتارهای مجازی انسان در فضای حقیقی و در بطن جامعه می تواند میان فضای سایبر و حقیقی همپوشانی ایجاد کند.
این کارشناس فضای مجازی افزود: فضای مجازی در سال های اخیر توانسته نوعی از زندگی دیگری را به انسان ها پیشنهاد کند.

وی با اشاره به وجود فیلترینگ در فضای مجازی، تصریح کرد: عدم وجود فیلترینگ باعث می شود تا مخاطب مجازی بسیار زودتر موعد مقرر در مورد یک موضوع خاص اطلاعات کسب کند.

دکتر علیرضا چابکرو با اشاره به این که ارائه آگاهی به مردم در حوزه فضای مجازی تعریفی از فیلترینگ را دارد، اظهار داشت: ارائه آگاهی بیشتر به کاربر فضای مجازی فرد را در مسیر خودداری قرار می دهد، به طوری که کاربر با اهتمام به خودداری به صورت ایمن در فضای مجازی حضور داشته باشد.

مرتبط با این خبر

  • مراجع قضایی به اسناد عادی اعتبار کاذب می بخشند

  • تحلیل و بررسی مشکلات و مسائل وارد براسناد غیر رسمی

  • اعتبارات موجود در حوزه سلامت کشور توانایی رفع معضل ندارند

  • بسیاری از اهداف طرح تحول سلامت به اجرا رسیده اند

  • جایگاه اسناد رسمی و دلایل سرگردانی مردم به دلیل اسناد غیر رسمی در دادگاهها

  • جایگاه اسناد رسمی و دلایل سرگردانی مردم به دلیل اسناد غیر رسمی در دادگاهها

  • نقد و بررسی طرح تحول سلامت بدون بیمه در گفتگوی اجتماعی

  • فضای مجازی مطلقا قابل اعتماد نیست

  • فضای مجازی در ایران هدفمند نیست

  • طرح کارانه قاصدک پروژه ای ظالمانه و مغایر با قانون است