گفت‌وگوی اجتماعی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اجتماعي

احمد نجاتیان گفت: کارانه پرستاران در صورت رفع معوقه بیمه ها پرداخت می شود

مدیرکل توانمندسازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری وزارت بهداشت اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل کمبود پرستار در بیمارستان های دولتی پرستاران ساعات مختلفی را تحت عنوان اضافه کاری اجباری مشغول به کار می شوند.

1397/10/23
|
12:15

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی مشکلات و چالش های جامعه پرستاران، با حضور احمد نجاتیان (مدیرکل توانمندسازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و ترانه عالی (پرستار) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه احمد نجاتیان با اشاره به معضلات موجود در شغل پرستاری، گفت: در حال حاضر بسیاری از سیاست گذاران ایرانی در خصوص وجود مشکلات و معضلات حوزه پرستاری اتفاق نظر دارند، در حالی که شیوه مواجه با افراد مختلف با مشکلات در مسیرهای گوناگونی پیگیری می شود.

وی با اشاره به این که پیگیری معضلات حوزه پرستاری به هماهنگی و همگرایی نهادهای مختلف نیاز دارد، اظهار داشت: بخشی از پرستاران مشغول کار تحت قانون خدمات کشوری به عنوان کارمند دولت کار خود را پیش می برند و سایر پرستاران کشور در بخش های خصوصی درمانی کار می کنند.

مدیرکل توانمندسازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به این که حدود 120 هزار گروه پرستاری در مجموعه بیمارستان های وزارت بهداشت مشغول به فعالیت هستند، عنوان کرد: وزارت بهداشت در تعیین حقوق و دستمزد ثابت پرستاران دولتی دخالتی ندارد و این موضوع توسط قوانین کشوری هماهنگ و مشخص می شود.

وی با اشاره به این که وزارت بهداشت در پرداخت و تعیین کارانه پرستاران نقش مستقیم دارد، تصریح کرد: وزارت بهداشت بر اساس دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد توسط نرم افزار قاصدک با محاسبات مختلف کارانه پرستاران کشوری را تعیین و پرداخت می کند.

احمد نجاتیان در ادامه اضافه کرد: متاسفانه به دلیل تاخیر در پرداخت بیمه ها به بیمارستان های دولتی کارانه پرستاران نیز به تاخیر افتاد.

وی با اشاره به این که دکتر هاشمی در دوران مسئولیت خود تلاش های متعددی را در حوزه پرداخت کارانه پرستاران انجام دادند، اضافه کرد: امید است سرپرست جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع کارانه های پرستاران را مورد توجه ویژه قرار دهند.

مدیرکل توانمندسازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری وزارت بهداشت در مصاحبه با رادیو گفت و گو با بیان این که اضافه کار و کارانه پرستاران در سنوات قبل به صورت یکسان محاسبه می شدند، تصریح کرد: معوقات در حال حاضر پرستاران کشوری از دو بخش مهم کارانه و اضافه کارها تشکیل شده است.

وی با اشاره به کمبود نیروی پرستاری در بیمارستان های کشور، اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل کمبود پرستار در بیمارستان های دولتی پرستاران ساعات مختلفی را تحت عنوان اضافه کاری اجباری مشغول به کار می شوند.

احمد نجاتیان با اشاره به این که معوقات دانشگاه های مختلف علوم پزشکی یکسان نیستند، اضافه کرد: امید است که تا پایان امسال با تحولات ایجاد شده در حوزه اعتبارات بیمه ها بخشی از بدهی پرستاران کشور پرداخت شود.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو ترانه عالی با اشاره به تجربه 23 ساله خود در حوزه پرستاری، گفت: متاسفانه از هفت سال پیش با بیماری آرتریت روماتوئید درگیر هستم و بر این اساس باید از شرایط بازنشستگی برخوردار شوم.

وی در ادامه اضافه کرد: وزارت بهداشت به دلیل عدم وجود بودجه با بازنشستگی پیش از موعد بنده موافقت نمی کند. در حالی که مشکل و بیماری من در شورای پزشکی مطرح شده است.

دسترسی سریع
گفت و گوی اجتماعی