صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

حجت الاسلام محمدجعفر افشار اظهار داشت: متاسفانه در ایران مدیر فرهنگی به معنای دقیق وجود ندارد، چرا که یک مدیر فرهنگی باید علاوه بر استخراج امور ثابت اسلام و تطبیق آن ها با متغیرهای مختلف، نیازهای روز را پاسخ دهد.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع انقلاب اسلامی و سبک زندگی اجتماعی متناسب با آن، با حضور حجت الاسلام محمدجعفر افشار (مبلغ دینی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه حجت الاسلام محمدجعفر افشار با اشاره به این که انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب های واقع شده در دنیا تمایز دارد، گفت: بسیاری از نظریه پردازان به نام جوامع مختلف اندیشه دموکراسی و لیبرالیسم را آخرین اندیشه دنیا می دانستند، در حالی که انقلاب اسلامی دیدگاه نظریه پردازان را به این موضوع تغییر داد.

وی با اشاره به این که انقلاب اسلامی ماهیتی دینی دارد، عنوان کرد: انقلاب اسلامی با تکیه بر دین انسان را به سمت خود و خدا بازگشت می دهد.

این مبلغ دینی با اشاره به این که سبک زندگی مردم باید متناسب با انقلاب اسلامی باشد، تصریح کرد: سبک زندگی متناسب با اسلام از جمله مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به این که فرهنگ غرب در سراسر دنیا رواج دارد، عنوان کرد: در حال حاضر فرهنگ غرب در بسیاری از کشورهای دور از این منطقه جایگاه ویژه ای در باورها، ارزش ها و سبک زندگی مردم دارد.

حجت الاسلام محمدجعفر افشار با اشاره به این که انقلاب اسلامی ایران ایده ای نو را مطرح می کند، اظهار داشت: ایده انقلاب اسلامی مبتنی بر وحی و سبک زندگی جدید و مومنانه است.

وی با اشاره به این که انقلاب اسلامی به دنبال حیات معنوی است، خاطر نشان کرد: سبک زندگی متناسب با انقلاب اسلامی در فقه و قرآن ریشه دارد.

این مبلغ دینی با بیان این که سبک زندگی انقلاب اسلامی نوبنیاد است، تصریح کرد: سبک زندگی حاصل از انقلاب اسلامی به بررسی و پژوهش های متعدد نیاز دارد.

وی با اشاره به این که سبک اجتماعی متناسب با انقلاب اسلامی در ایران با ضعف زندگی رو به رو است، اظهار داشت: موانع بیرونی مانند جنگ و تحریم و عواملی داخلی باعث شده تا سبک زندگی نوبنیاد انقلاب اسلامی ایران ضعف های متعددی را داشته باشد.

حجت الاسلام محمدجعفر افشار با اشاره به این که مدیریت فرهنگی در ایران اشکالاتی جدی دارد، تصریح کرد: متاسفانه در ایران مدیر فرهنگی به معنای دقیق وجود ندارد، چرا که یک مدیر فرهنگی باید علاوه بر استخراج امور ثابت اسلام و تطبیق آن ها با متغیرهای مختلف، نیازهای روز را پاسخ دهد.

وی با اشاره به این که سبک زندگی ایرانی و اسلامی از مهم ترین دغدغه های مقام معظم رهبری است، عنوان کرد: ورود اندیشه ها و نیازهای جهان غرب به داخل کشور در عدم پاسخگویی مناسب به این نیازها باعث شده تا جامعه ایران با سردرگمی های متعدد مواجه شود.

مرتبط با این خبر

  • بررسی دلایل افزایش متکدیان و کودکان متکدی در تهران

  • فحاشی و ناسزاگویی از پیامدهای اجتماعی تکدی گری

  • اصلی ترین عامل گریز جوانان از ازدواج چیست؟

  • افزایش متکدیان در تهران و نحوه برخورد شهرداری با این افراد

  • 97 درصد از داروهای پزشکی تولید داخلی هستند

  • خانواده و آسیب های زندگی لاکچری، جشن های نو ظهور

  • فقر تنها عامل موثر در شکل گیری اعتیاد نیست

  • انقلاب اسلامی، بیمه همگانی و سلامت

  • واکاوی دلایل گرایش به موادمخدر و اعتیاد

  • دولت های سکولار انسان را به چشم ابزار می بینند