صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

مشاور معاون درمان وزارت بهداشت طرح تحول سلامت را مترقی ترین قانون مجلس وقت خواند و تصریح کرد: در آن زمان اجرای بسیاری برنامه ها نظیر نقشه جامع علمی و نقشه نظام سلامت کشور بدلیل عدم تامین منابع مالی مقدور نبود.

سید موسی طباطبایی با حضور در استودیوی پخش برنامه "گفت وگوی اجتماعی" با بیان اینکه مجلس بهترین قوانین را برای اصلاح در نظام سلامت فراهم آورده بود، گفت: «در این برنامه هدفمندی یارانه ها مد نظر قرار داشت و بر این اساس نظام سلامت پاسخگو بود.»

وی در عین حال افزود: «به دلیل عدم اولویت داشتن این بخش از خدمات، برنامه چهارم در این حوزه مسکوت ماند. همچنین در برنامه ششم علاوه بر تعیین شاخص، موارد مورد نظر را در اختیار دولت قرار داد و این طرح در واقعیت یکی از مترقی ترین قوانین مجلس بود.»

طباطبایی با اشاره به اولویت قرار دادن نظام سلامت، محیط زیست و اشتغال از سوی دولت یازدهم گفت: «منابع حاصل از قیمت حامل های انرژی در مرحله دوم، تا 10 درصد به نظام سلامت اختصاص داده شد؛ در آن زمان اجرای بسیاری برنامه ها نظیر نقشه جامع علمی و نقشه نظام سلامت کشور بدلیل عدم تامین منابع مقدور نبود.»

همچنین مهدی مختاری، کارشناس سلامت در پژوهشکده سیاست پژوهی حکمت در این برنامه رادیویی با تاکید بر اینکه از ابتدا موضوع چالش مالی به عنوان یک ایراد به طرح تحول سلامت وارد بود، تصریح کرد: «در شروع این طرح، بر اساس اعلام وزارت بهداشت قرار بود به ازای هر 800 میلیارد تومان، یک درصد پرداخت از جیب کاهش پیدا کند که تنها برای سال اول قابلیت اجرایی داشت.»

وی با بیان اینکه این میزان در سال های آتی طرح افزایش یافت، گفت: «این عدد به صورت مطلق برای همان سال اول در نظر گرفته شد؛ چراکه تورم را در نظر نگرفته بودیم.»

مختاری افزود: «سیستم پرداخت نظام سلامت کشور بر اساس کارانه است و در صورت فقدان نظارت شدید، تقاضای القایی جز ذاتی کارانه محسوب می شود.»

وی در خصوص تقاضای القایی به رادیو گفت وگو گفت: «در اینجا پزشکان خدمت ارائه می دهند؛ لذا باید انگیزه لازم پدید آید تا پزشکان به سمت خدماتی هایی روند که کارهای غیر ضرور را ارائه کنند و این انگیزه هم در میان پزشکان و هم بیمارستان ها وجود داشت چراکه از این بستر منتفع می شدند.»

مختاری ادامه داد: «در بسیاری بیمارستان ها جراحی های گران قیمت بدلیل تقاضای القایی افزایش یافت و این روند از اجزای ذاتی کارانه در دنیاست.»

این کارشناس حوزه سلامت با تاکید بر هماهنگی خوب میان دولت و مجلس در آغاز طرح تحول سلامت تصریح کرد: «بر اساس برنامه پنجم، موادی از قانون اعمال نشد؛ در بند 32 روی اولویت پیشگیری بر درمان و لزوم اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع تاکید داشت ولی هنوز اجرایی نشده است.»

مختاری افزود: «در خدمات سرپایی بار زیاد مالی بر دوش جیب مردم بود و این آمار بر اساس شواهد وزارت بهداشت استخراج شده است و این حوزه جای مداخله ی بیشتری داشت!»

مرتبط با این خبر

  • تکمیل پرونده الکترونیک شهروندی تا پایان سال

  • شاخص های آمایش سرزمینی دانشگاه های علوم پزشکی

  • کیفیت پرستاری در کشور به شدت افت کرده است

  • جدا سازی بیمارستان های آموزشی از واحدهای درمانی فرصت بهتری برای آموزش است

  • اجرای آزمایشی تفکیک آموزش پزشکی از وزارت بهداشت در چند دانشگاه علوم پزشکی کشور

  • تفکیک آموزش پزشکی از وزارت بهداشت نیاز به مطالعات کافی دارد

  • باید در بهینه سازی وزارت علوم از تجارب موفق وزارت بهداشت استفاده کنیم

  • روزه بیماری های مغزی و قلبی را به طور چشمگیری کاهش می دهد

  • روزه داران مصرف لبنیات را در ماه رمضان فراموش نکنند

  • برپایی کلینیک های دندانپزشکی در 247 نقطه دور افتاده کشور