گفت‌وگوی اجتماعی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اجتماعي

یك سیاست گذار فرهنگی گفت: پدیده سالمندی بحران نیست

دکتر عاطفه خادمی اظهار داشت: تجربه ثابت کرده که مقابله یا مدیریت بحران های مختلف در ایران به تناسب پدیده های بحرانی مطلوب و اثربخش نبوده است.

1397/12/21
|
14:30

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی بحران سالمندی در ایران، با حضور دکتر مهین السادات عظیمی (رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و دکتر عاطفه خادمی (دکترای سیاستگذاری فرهنگی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر مهین السادات عظیمی با اشاره به این که سالخوردگی جمعیت برای کشور ایران یک موفقیت است، گفت: سالخوردگی جمعیت در ایران از افزایش امید به زندگی نشات می گیرد، به عبارت دیگر در سال های اخیر به دلیل توسعه و پیشرفت در نظام سلامت کشور حدود 20 سال امید به زندگی در ایران افزایش یافته است.

وی افزود: نتایج دو سرشماری 90 تا سال 95 نشان می دهد که در این بازه یک سال به امید زندگی مردها و یک و نیم سال امید به زندگی زنان ایرانی افزایش پیدا کرده است و همچنان رو به ارتقا است.

رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر این که امید به زندگی در ایران رو به افزایش است، عنوان کرد: موضوع سالمندی در کنار یک موفقیت خوب می تواند برای کشور بحران نیز باشد.

وی با اشاره به این که اگر ما برای سالمندی برنامه ریزی نداشته باشیم این پدیده به بحران مبدل می شود، عنوان کرد: در حال حاضر مردم ایران تا 64 سال عمر امید به زندگی توام با سلامتی دارند، در حالی که همین افراد تا سن 74 سالگی نیز بدون در نظر گرفتن سلامت امید به زندگی دارند.

دکتر مهین السادات عظیمی با اشاره به این که عمده مشکلات سلامتی افراد از سنین بعد از 64 شروع می شود، تصریح کرد: بدون شک اگر برای جمعیت آینده سالمندان ایران برنامه ریزی نداشته باشیم، سالمندان وارد بحران های جدیدی می شوند.

وی با اشاره به این که ما باید در راستای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان تلاش کنیم، عنوان کرد: شایسته است که طول عمر یک سالمند همواره توام با سلامتی و استقلال باشد و به عنوان یک فرد فعال در جامعه مشغول به کار و فعالیت باشند.

رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به این که سالمندان سالم و مستقل برای کشور یک فرصت مطلوب به شمار می آیند، اظهار داشت: یک فرد سالمند در سن شکوفایی خرد قرار می گیرد، در حالی که انبوهی از تجربه ها را در ذهن خود ذخیره کرده است.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو دکتر عاطفه خادمی با اشاره به این که سالمندی نباید همراه با کلیدواژه بحران به بار بنشیند، گفت: بدون شک واژه ها می توانند فضای گفتمان سازی را ایجاد کنند و زمینه را به سمتی که می خواهند گرایش دهند.

وی افزود: در حالت کلی به صورت مستمر هر پدیده بحرانی در کشور ایران به واسطه کارهای مقطعی و سطحی مورد درمان قرار گرفته است، در حالی که بخش عمده ای از پدیده های بحرانی به طرح ریزی ها و برنامه های بنیانی نیاز دارند.

این کارشناس سیاست فرهنگی در ادامه اضافه کرد: شایسته است که واژه سالمندی هیچ گاه با واژه بحران هم نشین نشود، حتی اگر زمانی این پدیده بحران مبدل شد نباید با این واژه همراه باشد.
وی افزود: تجربه ثابت کرده که مقابله یا مدیریت بحران های مختلف در ایران به تناسب پدیده های بحرانی مطلوب و اثربخش نبوده است.

دکتر عاطفه خادمی با اشاره به رشد پدیده سالمندی در سال 1420 در کشور ایران، تصریح کرد: پدیده سالمندی در سال های آینده ایران حتما به حوزه های مناسب فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد.

وی ادامه داد: ما علاوه بر مدیریت فضای امروز سالمندی در کشور باید همواره با برنامه ریزی و سیاست گذاری نسبت به آینده سالمندی کشور گام برداریم.

دسترسی سریع
گفت و گوی اجتماعی