گفت‌وگوی اجتماعی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اجتماعي

مشاور وزیر آموزش و پرورش: تکریم سالمند اساس فرهنگ اسلامی است

دکتر احمد صافی اظهار داشت: برای حمایت از سالمندان سازمان های بیمه گر باید به دور از نگاه های اقتصادی و مالی، اندکی مخلصانه و با احساس مسئولیت به این سالمندان کشور فکر کنند.

1397/12/22
|
14:01
|

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی سالمندی و نظام سلامت، با حضور دکتر احمد صافی (مشاور وزیر آموزش و پرورش و رئیس کانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش) و دکتر مریم نیک صولت (استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر احمد صافی با اشاره به تعریف سالمندی، گفت: در حالت کلی کسانی که سن آن ها از 65 سال به بالا است به عنوان یک سالمند شناخته می شود.

وی با اشاره به این که سالمندی یک فرصت است، اظهار داشت: بدون شک مشورت یا یک سالمند می تواند مهم ترین مشورت برای چگونه زیستن و بهتر زیستن باشد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این که تکریم سالمند اساس فرهنگ اسلامی است، عنوان کرد: جامعه ما باید بتواند از فرصت وجود سالمندان استفاده کند و بهترین مشورت ها را برای آینده و حال دریافت کند.

وی با اشاره به سند تحول آموزش و پرورش و ارتباط آن با سالمندان، تصریح کرد: در این سند دو بند به صورت مستقیم بر استفاده از تجربه نخبگان و پیشکسوتان در راستای تحول نظام آموزش و پرورش تاکید کرده است.

دکتر احمد صافی با اشاره به این که سند سالمندان از بهترین اسناد تصویب شده در سال های اخیر کشور است، اظهار داشت: اگر سند سالمندان به صورت مطلوب به مرحله اجرا برسد، وضعیت دوران سالمندی در ایران را تنظیم و مدیریت می کند.

وی با اشاره به عدم حمایت سازمان های بیمه گر از سالمندان کشور، اذعان داشت: عدم حمایت بیمه های از سالمندان به هیچ نحو منطقی نیست.

رئیس کانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش در مصاحبه با شبکه رادیویی گفت و گو افزود: برای حمایت از سالمندان سازمان های بیمه گر باید به دور از نگاه های اقتصادی و مالی، اندکی مخلصانه و با احساس مسئولیت به این سالمندان کشور فکر کنند.

وی با بیان این که در حوزه بیمه سالمندان به یک تحول عظیم نیاز داریم، عنوان کرد: سازمان صدا و سیما و رسانه های مختلف می توانند در حوزه بیمه سالمندان و ارتقای خدمات برای این قشر گام های بسیار مطلوب و مثبتی را بردارند.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو دکتر مریم نیک صولت با اشاره به جمعیت 9 درصدی سالمندان در ایران، گفت: حدود 30 سال آینده پیش بینی می شود که سالمندان یک سوم از جمعیت کشور را در اختیار داشته باشند.

وی با اشاره به این که تا دهه های آینده ایران در مقایسه با کشورهای مختلف سالمندان زیادی را خواهد داشت، عنوان کرد: بدون شک جمعیت سالمند آینده کشور به بسترهای مختلفی نیاز خواهند داشت.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به این که افزایش جمعیت سالمندی نشان دهنده افزایش شاخص امید به زندگی در ایران است، اظهار داشـت: افزایش جمعیت سالمندی به تنهایی باعث می شود تا ضریب رشد بیماری ها در بین مردم افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به حضور سالمند سالم در کشور، تصریح کرد: وجود سالمندان سالم در آینده باعث می شود تا بسیاری از بارهای وارد شده به سیستم سلامت کشور کاهش پیدا کنند.

دکتر مریم نیک صولت با اشاره به عدم فعالیت دانشگاه های ایران در حوزه آموزش طب سالمندی، عنوان کرد: رشته طب سالمندی در سال های گذشته با همت افراد متعددی به دلیل حمایت از سالمندان و ارتقای وضعیت سالمندی در ایران راه اندازی شد، اما در حال حاضر و پس از چند سال فعالیت از لیست رشته های مورد نظر دانشگاه حذف شده است.

دسترسی سریع
گفت و گوی اجتماعی