صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

معاون پژوهشی انجمن آسیب شناسی ایران اظهار داشت: متاسفانه نظام آموزشی ما روش درست تعقل و حل مساله را به افراد جامعه آموزش نمی دهد.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی خرافه گرایی در ایران و دلایل گرایش ایرانی ها به باورهای خرافی و نقش آن در آسیب های اجتماعی، با حضور علی محمدباقر (معاون پژوهشی انجمن آسیب شناسی ایران) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه علی محمدباقر با اشاره به ریشه روانشناسانه خرافه، گفت: خرافه های مختلف از منظر روانشناسی ریشه در رهایی از درد یا احساس بد دارند.

وی با بیان این که متاسفانه انسان مهارت تاب آوری در مقابل احساسات بد را ندارد، اظهار داشت: احساس هایی مانند ترس، خشم، نفرت و غیره همیشه درد را برای بشر به همراه می آورند، به طوری که بشر برای تحمل این درد به دنبال راه حل می رود.

معاون پژوهشی انجمن آسیب شناسی ایران با اشاره به این که انسان ها برای یافتن راه حل همیشه عجله دارند، تصریح کرد: عجله برای یافتن راه حلی برای مقابله با ترس باعث می شود تا فرد با تکیه بر رفتارهای هیجانی تصمیم به رهایی بگیرد.

وی افزود: در حالت کلی خرافه محصولی از بخش پایین و هیجانی یا غریزی مغز است.

علی محمدباقر با اشاره به ضعف موجود در سیستم آموزشی کشور، اظهار داشت: متاسفانه نظام آموزشی ما روش درست تعقل و حل مساله را به افراد جامعه آموزش نمی دهد.

وی با اشاره به این که انسان ها همیشه به دنبال تقلیل مرارت هستند، خاطر نشان کرد: اگر سیستم آموزشی کشور تاب آوری مطلوب و بیشتری را به افراد حاضر در جامعه را آموزش دهد، انسان ها به سرعت و با عجله به دنبال راه حل نمی روند.

معاون پژوهشی انجمن آسیب شناسی ایران با اشاره به این که خرافه محدود به دوره های گذشته نمی شود، عنوان کرد: در حال حاضر انسان ها در موضوع به زیستی دچار بحران هستند، به عبارت دیگر روش زندگی را نمی دانند.

وی با اشاره به این که ابهام زمینه رشد خرافه را فراهم می کند، تصریح کرد: در حال حاضر علم توانسته به خرافه های ادوار گذشته پاسخ منطقی بدهد و ابهام زدایی کند، اما ابهام ها و سوال های امروزی هنوز پوشیده هستند.

علی محمدباقر خاطر نشان کرد: هرگونه آدرس غلطی که برای کاهش ترس انسان به پاسخ سریع منتج شود، می تواند خرافه باشد.

مرتبط با این خبر

  • احتمال قصور پزشکی در مواقع اورژانسی افزایش پیدا می کند

  • تحلیل و بررسی نظام سلامت در گفت و گوی اجتماعی

  • خانواده های ایرانی شناختی از مواد مخدر جدید ندارند

  • پلیس مبارزه با مواد مخدر فضای مجازی را رصد می کند

  • بسیاری از مدیران قمارخانه های مجازی خارج از کشور هستند

  • بیشترین قربانیان قماربازی جوانان کشور هستند

  • قانون از قربانیان رمالی حمایت می کند

  • فالگیری دکان فروش امید واحی است

  • رمالی و فالگیری از زیرشاخه های کلاهبرداری هستند

  • اقدام علیه فالگیری به شاکی خصوصی نیاز دارد