صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

رئیس اداره پیشگیری در محیط های آموزشی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری اظهار داشت: تجارت مواد مخدر در سراسر دنیا بسیار بیشتر از تجارت اسلحه قربانی می گیرد.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی جوانان اعتیاد نو و مدرن، با حضور علیرضا ساوری (مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه) و داوود میرزایی مقدم (کارشناس فرهنگی و رئیس اداره پیشگیری در محیط های آموزشی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه علیرضا ساوری با اشاره به این که موضوع اعتیاد و مصرف مواد مخدر یکی از چهار آسیب اساسی در حوزه اجتماعی کشور به شمار می آید، گفت: در حال حاضر آمار مربوط به شیوع اعتیاد و تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور رقم قابل توجهی را نشان می دهد.

وی با اشاره با این که گسترش اعتیاد ریشه در عوامل متعددی دارد، اظهار داشت: در حالت کلی پدیده اعتیاد تحت علل دور و نزدیک شکل گرفته و گسترش می یابد.

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: رفع علل دور در شکل گیری اعتیاد به مدت زمان طولانی نیاز دارد، برای مثال فقر، بیکاری، بی سوادی و عدم کنترل های دقیق خانواده از جمله علل دور اعتیاد هستند.

وی ادامه داد: علل در آستانه شکل گیری پدیده اعتیاد در حالت کلی در دسته علل نزدیک قرار می گیرند، به طوری که این علل در محیط ها، موقعیت ها، ابزارها و فرصت و نحوه کنترل های اجتماعی ریشه می گیرند.

علیرضا ساوری با اشاره به این که دو گروه مروجین جرم و محافظین از جرم همیشه در پیشرفت و شکل گیری آسیب های اجتماعی فعالیت دارند، اظهار داشت: در حال حاضر تیم مروجین جرم در کشور به تعداد انگشتان دو دست هستند که از اقتصاد جرم بهره می گیرند و در برخی از مواقع با انگیزه های سیاسی و اجتماعی نیز پیش می روند.

وی با اشاره به این که انگیزه های اقتصادی مهم ترین دلیل فعالیت مروجین اعتیاد است، عنوان کرد: شکست تیم محافظین جرم در مقابل مروجین به رغم تمام فعالیت های سازمانی و دولتی جای سوال دارد.

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان این که اقدامات صرف حاکمیتی در حوزه پیشگیری و مقابله از اعتیاد پاسخگو نیست، افزود: تا زمانی که مشارکت های گسترده مردمی و عمومی متناسب با اقدامات حاکمیتی وجود نداشته باشد، حوزه پیشگیری از اعتیاد در کشور با ناکامی حرکت خواهد کرد.

وی با اشاره به این که اقدامات مقابله ای با اعتیاد در جمهوری اسلامی در حدی فراگیر صورت می گیرند، اظهار داشت: تقارن و همزمانی اقدامات برخورد و مقابله ای و پیشگیری به صورت همزمان یک ضرورت ملی و اجتناب ناپذیر است.

علیرضا ساوری ادامه داد: اقدامات حاکمیتی بدون پیوند خوردن به مشارکت های مردمی ابتر و ناتوان می مانند.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو داوود میرزایی مقدم با اشاره به تعیین کننده های اجتماعی موثر در شکل گیری اعتیاد، گفت: جوان همیشه در محیط های مختلف آموزشی و کاری با چالش های متعددی رو به رو می شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه جوانان ایرانی سبک زندگی مناسبی ندارند، اظهار داشت: با تمام زحماتی که دستگاه های فرهنگی و ارگان های مختلف متحمل می شوند، هنوز موج حمله دشمن در حوزه فرهنگی و اجتماعی در کشور مهار نشده است.

این کارشناس فرهنگی با اشاره به این که در حوزه پیشگیری از اعتیاد بسیاری از دستگاه های کشور به صورت همصدا حرکت می کنند، عنوان کرد: در حال حاضر حوزه تولید مواد مخدر توسط عقلی هوشمند مدیریت می شود، چرا که این تجارت همیشه با سود مالی بسیار بالا همراه بوده است.

رئیس اداره پیشگیری در محیط های آموزشی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری با اشاره به این که معضل مواد مخدر محدود به ایران نیست، تاکید داشت: تجارت مواد مخدر در سراسر دنیا بسیار بیشتر از تجارت اسلحه قربانی می گیرد.

داوود میرزایی مقدم با اشاره به این که استرس و اضطراب مهم ترین مشکل جوانان امروزی است، تصریح کرد: متاسفانه خانواده های ایران سبک فرزند پروری مناسبی را در اختیار ندارند، بر همین اساس آسیب های مختلف در خانواده برای فرزند فیلتر بندی نمی شوند.

وی افزود: فرزندان کشور باید به گونه ای تربیت شوند که در مقابل آسیب های مختلف با دانستگی گام بردارند.

مرتبط با این خبر