گفت‌وگوی اجتماعی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اجتماعي

یك قاضی دادگستری گفت: زندان های ایران وضعیت خوبی ندارند

پوریا نیری اظهار داشت: امروزه از قضات کشور توقع می رود تا در راستای کاهش جمعیت کیفری از نهادهای ارفاقی پیش بینی شده در قانون استفاده کنند.

1398/03/29
|
09:33
|

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت زندانی ها و احکام جایگزین حبس، با حضور پوریا نیری (قاضی دادگستری) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه پوریا نیری با اشاره به این که جمعیت حال حاضر زندان ها زیبنده کشور ایران نیست، گفت: امروزه حدود 240 هزار نفر در زندان های کشور زندگی می کنند.

وی افزود: جمعیت امروزه زندانیان ایران حدود سه برابر بیشتر از ظرفیت و استانداردهای ایران است.

این قاضی دادگستری با اشاره به این که موضوع آمار زندانیان از مرحله چالش به بحران مبدل شده است، عنوان کرد: این حجم از پرونده حقوقی و کیفری در کشور باعث شده تا ایران حتی در میان کشورهای پر جمعیتی مانند هند و چین بیشترین میزان زندانی را داشته باشد.

وی با اشاره به این که زندان های ایران وضعیت خوبی ندارند، اظهار داشت: در حال حاضر زندان از فلسفه اصلی خودش که بازپروری مجرم بوده، دور شده است.

پوریا نیری با بیان این که زندان های ایران امروزه به محلی برای نگهداری زندانیان تبدیل شده اند، تصریح کرد: زندان های کشور فقط مجرمان را مدتی از جامعه دور نگه می دارند و پس از اتمام حبس همانطور به جامعه اضافه می کنند.

وی با اشاره به این که زندان آفت ها و آسیب های زیادی را به همراه دارد، اذعان داشت: الصاق برچسب زندانی بودن باعث می شود تا فرد از جامعه خود طرد شود.

این قاضی دادگستری با اشاره به این که خانواده های زندانیان با مشکلات فرهنگی و اجتماعی متعددی دست و پنجه نرم می کنند، عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از شاکیان و بزه دیدگان در کشور انتظار دارند تا فرد بزه کار روانه زندان شود.

وی افزود: شایسته است تا رسانه های مختلف فرهنگ حبس و زندان را از ذهن مردم پاک کنند، به طوری که مردم در اولین گامِ احقاق حق از قضات انتظار مجازات حبس را نداشته باشند.

پوریا نیری با اشاره به راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم، توضیح داد: امروزه از قضات کشور توقع می رود تا در راستای کاهش جمعیت کیفری از نهادهای ارفاقی پیش بینی شده در قانون استفاده کنند.

وی با اشاره به این که قوه قضاییه در موضوع پیشگیری از وقوع جرم نقش متولی دارد، عنوان کرد: مشارکت های مردمی در پیشگیری از وقوع جرم بیشترین تاثیر را دارند، بر این اساس لازم است تا مساجد و پایگاه های بسیج و سایر نهادهای مردمی در فرهنگ سازی این نوع از مشارکت فعالیت مطلوبی را داشته باشند.

دسترسی سریع
گفت و گوی اجتماعی