گفت‌وگوی اجتماعی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اجتماعي

یك قاضی گفت: سوء پیشینه به محکومیت های کیفری موثر مربوط می شود

محسن مقدسی اظهار داشت: کسانی که با داشتن سوء پیشینه کیفری غیر موثر از موهبت های اجتماعی خود محروم می شوند، در واقع امر به صورت غیر قانونی مورد مجازات تبعی قرار گرفته اند.

1398/03/30
|
09:30

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی سوء پیشینه و احکام حقوقی و قانونی برای زندانیان و خانواده آنها، با حضور دکتر رضا سوری (مدیر فرهنگ عمومی و مشاور قضائی معاون فرهنگی دادگستری کل استان تهران) و محسن مقدسی (قاضی و رئیس شعبه 103 بهارستان) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه رضا سوری با اشاره به این که برخی از سوابق قضایی در سوء پیشینه افراد غیر موثر هستند، گفت: سابقه ای که فرد را از موهبت های اجتماعی محروم کند، سابقه موثر کیفری نام می گیرد.

وی با اشاره به این که تمامی سابقه های فرد متهم در اختیار قاضی قرار می گیرد، اظهار داشت: اگر متهم یا فردی سابقه ای نداشته باشد، گواهی سفیدی با عنوان عدم سوء پیشینه برای او صادر می شود.

مشاور قضائی معاون فرهنگی دادگستری کل استان تهران افزود: بازداشت یا زندانی شدن متهم تحت قرار سابقه کیفری برای او ایجاد نمی کند و فرد می تواند گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشد.

وی با اشاره به ماده 25 قانون مجازات اسلامی، عنوان کرد: بر اساس این قانون محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی پس از اجرای حکم با شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محکوم می کند.

رضا سوری با اشاره به این که مجازات های تبعی به محکومیت های اجتماعی مربوط می شوند، اظهار داشت: در برخی از مواقع میزان و نحوه مجازات های تبعی در حکم نوشته می شوند، در حالی که در اکثر مواقع این مجازات ها پس از اتمام دوران مجازات اصلی شروع می شوند.

وی افزود: هر کدام از مجازات ها و جرم های مختلف به تناسب خود بر اساس قانون شامل مجازات های تبعی یا همان محرومیت های اجتماعی می شوند.

مشاور قضائی معاون فرهنگی دادگستری کل استان تهران با اشاره به این که سابقه مالی جرم محسوب نمی شوند، عنوان کرد: مجازات های مالی که غیر اموال و کلاه برداری باشند فاقد مجازات های تبعی هستند.

وی اذعان داشت: جزییات سوء پیشینه افراد در گواهی صادر شده به دستگاه های مختلف درج نمی شود، مگر در شرایطی که مرکز درخواست کننده به دلیل شرایط خاص امنیتی یا انتظامی خود به جزییات نیاز داشته باشد.

رضا سوری با اشاره به تبصره یک ماده 25 قانون مجازات اسلامی، توضیح داد: در غیر موارد احصایی در سه بند این ماده آمده است، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود و در گواهی های صادره از مراکز ذیربط منعکس نمی گردد.

وی با اشاره به تبصره دوم همین ماده، ادامه داد: در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعه نیز حذف می شود.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو محسن مقدسی با اشاره به این که سوء پیشینه به محکومیت های کیفری موثر مربوط می شود، گفت: تا زمانی که یک فرد با محکومیت کیفری موثر درگیر نشده نباید گواهی سوء پیشینه داشته باشد.

وی افزود: شایسته است که مراکز اعلام سوء پیشینه به جای عنوان جمله «فاقد سوء پیشینه موثر» جمله ی «فاقد سوء پیشینه» را جایگزین کنند.

رئیس شعبه 103 بهارستان اضافه کرد: نهادهای مختلف و صاحبان مشاغل نباید افراد دارای سوء پیشینه غیر موثر را از داشتن شغل محروم کنند.

وی افزود: کسانی که با داشتن سوء پیشینه کیفری غیر موثر از موهبت های اجتماعی خود محروم می شوند، در واقع امر به صورت غیر قانونی مورد مجازات تبعی قرار گرفته اند.

دسترسی سریع
گفت و گوی اجتماعی