صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

محمد شریفی مقدم اظهار داشت: در حال حاضر نظام های سلامت موفق در دنیا سعی می کنند با جلوگیری از وقوع بیماری بخش عمده ای از هزینه های خود را در حوزه پیشگیری به کار بگیرند.

برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع بررسی بیمارستان ها و چالش تخت های توانبخشی، با حضور محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

شریفی مقدم با اشاره به این که خدمتِ توانبخشی همانند پرستاری و پزشکی در هر نوع تخت بیمارستانی قابل ارائه و انجام است، گفت: برای مثال بیماری که برای درمان در بخش ارتوپدی بستری شده است می تواند در همان تخت، خدمات توانبخشی مانند فیزیوتراپی را نیز دریافت کند.

وی با اشاره به این که نظام سلامت ایران در مسیر اشتباهی قدم برمی دارد، اظهار داشت: متاسفانه ما در دو دهه گذشته سیاست های نظام سلامت خود را به گونه ای تنظیم کرده ایم که مردم را به سمت ناسلامتی و بیماری پیش می بریم.

دبیرکل خانه پرستار افزود: هر قدر که ما قدم های اشتباه در مسیر سلامتی کشور برداریم، امکان برگشت و جبران برای ما سخت تر می شود.

وی با اشاره به افزایش سکته های مغزی در کشور، توضیح داد: بسیاری از بیماران سکته مغزی در طول سال های گذشته با بیماری های مختلفی درگیر بوده اند و به نوعی سبک زندگی مطلوبی را نداشته اند.

محمد شریفی مقدم با بیان این که ما باید تجارت موفق کشورهای مختلف در نظام سلامت را مورد بررسی و بهره گیری قرار دهیم، ادامه داد: در حال حاضر نظام های سلامت موفق در دنیا سعی می کنند با جلوگیری از وقوع بیماری بخش عمده ای از هزینه های خود را در حوزه پیشگیری به کار بگیرند.

وی با بیان این که محصولات لبنی قوت غالب تغذیه مردم ایران را تشکیل می دهد، عنوان کرد: بر اساس آمار مشخص شده است که در سال گذشته حدود قدرت خرید مردم در محصولات لبنی 45 درصد کاهش پیدا کرده است.
دبیرکل خانه پرستار اضافه کرد: کاهش مصرف محصولات لبنی در کشور باعث می شود بسیاری از جوانان با معضلات و بیماری های مختلفی درگیر شوند.

وی با اشاره به این که بودجه های نظام سلامت مبالغ قابل توجه هستند، عنوان کرد: ما می توانیم بخش بسیار زیادی از بودجه سلامت را به جای هزینه کرد در حیطه درمان در حوزه پیشگیری هزینه کنیم.

مرتبط با این خبر

  • مجلس همه ابعاد طرح خودگردانی بیمارستان ها را بررسی می کند

  • طرح استقلال بیمارستانها فقط پرداخت از جیب مردم را افزایش می دهد

  • شفافیت مالی با اجرای طرح اداره مستقل بیمارستان ها

  • جنس خدمات بیمارستان از نوع حاکمیتی است

  • "پرداخت مبتنی بر عملکرد" مورد اعتراض بخشی از کارکنان بیمارستان هاست

  • تخصصی شدن اورژانس بیمارستانی ازدحام را کاهش داده است

  • مراکز درمانی و بیمارستان ها به تفکیک زباله ها دقت نمی کنند

  • میانگین عمر یک بیمارستان در کشور 50 سال است

  • بیمارستان های فرسوده به بازسازی هایی جدی نیاز دارند

  • در هنگام حوادث بیمارستان نیابد درگیر بحران شود