صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

دکتر فقیه خراسانی گفت: یکی از ملزومات جامعه تعالی خواه انتقاد پذیری است جامعه ای که در آن شایسته سالاری مطرح باشد فضای نقد پذیری در آن آماده است.

برنامه " گفت و گوی فرهنگی " رادیو گفت و گو با موضوع اینکه چگونه با انتقاد غیرمنصفانه برخورد کنیم؟ و با حضور دکتر عباسعلی فقیه خراسانی دانشجوی دکترای جامعه شناسی به روی آنتن رفت.

دکتر خراسانی در مصاحبه با رادیو گفت و گو با اشاره به ساختار و ارکان نقد اظهار داشت: نقد سه رکن اصلی دارد که عبارت اند از منتقد، فضای نقد و فردی که مورد نقد واقع می شود است.

وی در ادامه مطلب افزود: پیشرفت جامعه و حتی فرد در گرو نقد پذیری است. انتقاد کردن از یک فرد باعث می شود کلیشه های ذهنی او دچار خدشه شود و به این خاطر نقد همراه با تلخی است، زیرا فرد با مسئله ای مواجه شده که با کلیشه ذهنی او متناقض است.

این جامعه شناس در ادامه مطلب خاطرنشان کرد: ساختار ذهنی افراد جامعه در مورد نقد در خانواده شکل می گیرد. به عبارت دیگر افراد در محیط خانواده یاد می گیرند که نقدپذیر باشند و چگونه از دیگران نقد کنند.

دکتر خراسانی همچنین در ادامه، مقوله نقد را به دو نوع سنتی و قانونی تقسیم کرد و گفت: نقد سنتی در زمانی است که بزرگان ما را نصیحت و نقد می کنند و این نقد به معنای خیرخواهی و رشد و کمال ما است. اما نقد قانونی در زمانی است که جامعه به یک فرد اقتدار قانونی داده که این فرد می تواند با استفاده از قانون ما را نقد کند. برخی اوقات هم تلفیقی از نقد سنتی و نقد قانونی صورت می گیرد.

وی در رابطه با فضای انتقاد به عنوان یکی از ارکان اصلی مقوله نقد یادآور شد: فضای نقد می تواند خصوصی، اجتماعی، فیزیکی و یا غیر فیزیکی باشد و بسته به همین فضا واکنش های مختلفی هم شکل می گیرد.

دکتر خراسانی ادامه داد: اگر نقد در یک فضای عمومی صورت بگیرد فرد احساس می کند که شخصیت و هویت او خدشه دار شده و در نتیجه نوع برخورد او با فردی که در فضای خصوصی نقد می شود کاملاً متفاوت است.

این جامعه شناس بیان داشت: جامعه به عنوان تسلطی که بر شکل گیری روابط افراد دارد بر نقد پذیری آنها نیز نقش موثری دارد.

دکتر خراسانی در پایان این برنامه با بیان اینکه یکی از ملزومات جامعه تعالی خواه انتقاد پذیری است ابراز داشت: جامعه ای که در آن شایسته سالاری مطرح باشد اقتدار قانونی افراد هم شایستگی دارد و در نتیجه فضای نقد پذیری در چنین جامعه ای آماده است و می توان گفت این جامعه در حال پیشرفت به سمت توسعه یافتگی است.

مرتبط با این خبر

  • کتاب سازی شغل سالمی نیست/ دولت برای اشتغال جوانان چاره اندیشی کند

  • مجوزهای بی رویه نشر؛ زمینه ساز جرم کتاب سازی در بازار

  • بی هویت شدن شهرها نتیجه شهرک سازی های بی رویه

  • اصلاح شوراهای شهرداری ها به زودی در دستور کار مجلس

  • نقش مثبت پلازاهای شهری در کاهش جرایم اجتماعی

  • پاتوق های شهری کارکرد فرهنگی خود را از دست داده اند

  • فرش دستبافت ایرانی به تشریفات مجلس راه یابد

  • فرش های مدرن از هویت فرش اصیل ایرانی بی بهره اند

  • مردم سالی یک متر فرش دستبافت ایرانی بخرند

  • در دور بعدی مجلس از افراد متخصص استفاده می شود