صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

مظفری پناه گفت: سلبریتی ها الان به خدایان و الهه های جامعه تبدیل شده اند به طوریکه در حال حاضر مردم در صفحات مجازی این افراد به شدت پیگیرند و برای دفاع از آنها دست به هر کاری می زنند.

برنامه "گفت و گوی فرهنگی" رادیو گفت و گو با موضوع نقد و بررسی دلایل سلبریتیزه شدن فرهنگ ایرانی و با حضور غلامرضا مظفری پناه عضو هیئت علمی دانشگاه و آسیب شناس روانه آنتن شد.

مظفری پناه در مصاحبه با رادیو گفت و گو با تعریفی از مفهوم سلبریتی بیان داشت: سلبریتی ها کسانی هستند که توسط نظام رسانه ای تبدیل به چهره شده اند. این نظام رسانه ای از قدیمی ترین رسانه مدرن یعنی روزنامه تا رسانه های مجازی امروز را در برمی گیرد.

وی در ادامه این مطلب افزود: کارکرد و نوع نگاه سلبریتی ها در طول زمان متفاوت شده است. به عنوان مثال ضریب نفوذ "جهان پهلوان تختی" در جامعه زیاد بود و به خاطر همین فعالیت های اجتماعی زیادی هم داشت اما الان به خاطر حضور دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی این ضریب نفوذ به شدت در رسانه ها افزایش یافته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه عنوان کرد: در حال حاضر شبکه های مجازی همچون اینستاگرام و فیس بوک سلبریتی تولید می کنند. ما از سلبریتی ساخته شدن گریزی نداریم و نمی توانیم از آن فرار کنیم زیرا یکی از کارکردهای رسانه، تولید چهره است.

مظفری پناه با اشاره به کارکرد سلبریتی ها گفت: گریزی از ایجاد سلبریتی ها نیست اما موضوع کمیت و کیفیت و انتظار جامعه از آنها در دنیا مورد توجه قرار گرفته اما در کشور ما اینگونه نیست. ما در یک جامعه مصرفی زندگی می کنیم و رهبری محصولات فرهنگی با همین سلبریتی هاست. یکی از این کارکردها برای خود سلبریتی ها درآمدزایی و افزایش ضریب نفوذ آنها در جامعه است.

این آسیب شناس یادآورشد: سلبریتی ها مسائل در قالب سنتی را تخریب می کنند و مفاهیم مورد نظرشان را به شکل عامیانه به جامعه منتقل و یک بازار مصرف در جامعه ایجاد می کنند. در نهایت این بازار هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه فرهنگی شکل خواهد گرفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه در پایان گفت و گوی فرهنگی رادیو گفت و گو مطرح کرد: سلبریتی ها الان به خدایان و الهه های جامعه تبدیل شده اند به طوریکه در حال حاضر مردم در صفحات مجازی این افراد به شدت پیگیرند و برای دفاع از آنها دست به هر کاری می زنند.

مرتبط با این خبر

  • نقش رسانه عکاسی و تاثیر آن بر توسعه گردشگری

  • نقش مشارکت مردمی در افزایش جذابیت کتابخانه های عمومی

  • روند افولی مطالعه عمیق در نسل جدید دانشگاهی

  • به کارگیری ظرفیت فضای مجازی برای افزایش سرانه مطالعه

  • گفتگوی فرهنگی از سرانه مطالعه و راهکارهای افزایش آن می‌گوید

  • طراحی سیستم و قوانین داخلی از ملزومات حمایت از نشر

  • کپی کتاب ها توسط ناشران یک معضل فرهنگی است

  • ناشران چگونه می توانند نقض حقوق خود را پیگیری کنند؟

  • تکثیرغیرقانونی کتاب در نمایشگاه های زیرپله ای

  • ضرورت طراحی سامانه رهگیری کتاب برای جلوگیری از قاچاق