صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

سیفی گفت: صرفاً بر اساس جریاناتی، مردم یک فیلم را می بینند و فیلمی که تاثیرگذاری بیشتری بر خانواده دارد مغفول می ماند. جریان سازی تشویق مردم برای دیدن یک فیلم در جامعه، از خود فیلم بیشتر شده است.

برنامه "گفت و گوی فرهنگی" رادیو گفت و گو با موضوع سرانه فعالیت و مصرف فرهنگی ایرانی ها، آسیب ها و چالش ها و در ارتباط تلفنی با حجت سیفی تهیه کننده، کارگردان و نویسنده روانه آنتن شد.

سیفی در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: سینما امروز دیگر بر همه زندگی مردم جهان اشراف پیدا کرده است.

وی در ادامه این مطلب افزود: سینما یک جایگاه خاصی دارد و از زمان پیدایش مردم نگاه ویژه ای به آن داشتند و جذب آن شدند به گونه ای که در سال های اولیه اختراع سینما، مردم احساس غریبی به آن داشتند و وقتی حرکت قطار را بر روی پرده سینما می دیدند سر خود را کنار می کشیدند تا مبادا زیر قطار بروند. بنابراین این تاثیرگذاری بر ذهن و نگاه انسان وجود داشته و خواهد داشت.

این کارگردان در ادامه مطرح کرد: در حال حاضر مراجعه مردم به سینما کمتر شده است. یعنی صرفاً بر اساس جریاناتی، تعداد زیادی از مردم یک فیلم را می بینند و فیلمی که تاثیرگذاری بیشتری بر خانواده دارد مغفول می ماند. لذا جریان سازی تشویق مردم برای دیدن یک فیلم در جامعه، از خود فیلم بیشتر شده است.

سیفی همچنین یادآور شد: امروز کتاب خواندن مردم نیز شکل و شمایل خاصی پیدا کرده و خیلی از افراد در اینترنت مطالعه می کنند. درصورتی که حس قرابت از لمس کردن و ورق زدن برگه های کتاب خیلی با مطالعه در اینترنت متفاوت است.

تهیه کننده برجسته کشورمان اظهار داشت: آن درگیری ذهنی و قرابت ذهنی که در گذشته از مطالعه یک کتاب و یا دیدن یک فیلم در ما ایجاد می شد به تدریج از دست می دهیم و فقط فضاهایی را ایجاد می کنیم تا چند ساعت در سالن سینما بنشینیم.

وی همچنین افزود: ما به خاطر تعریف دیگران فیلم را می بینیم اما در نهایت نسبت به همان فیلم واکنش منفی نشان می دهیم و به خاطر از دست دادن زمان احساس پشیمانی نیز می کنیم.

سیفی در مصاحبه با رادیو گفت و گو تصریح کرد: بسیاری از عوامل دست به دست هم می دهند تا خیلی از کارهای فرهنگی مانند مطالعه و تحقیق برای دیدن یک فیلم در سینما از ما گرفته شود.
مردم ما در گذشته با کتاب ارتباط داشتند، در زمستان ها در زیرکرسی شعر خوانی می کردند اما الان این مسائل را نداریم و حتی کتاب خواندن را هم فراموش کرده ایم.

مرتبط با این خبر

  • سینمای ایران جریان فکری یا مکتبی ندارد

  • انقلاب اسلامی به سینمای ایران شایستگی عطا کرد

  • تناسخ در سینمای آمریکا مورد توجه ویژه ای قرار دارد

  • برخی آثار سینمایی، جامعه سیاه را از ایران به تصویر می کشند!

  • آخرالزمان صحنه ی یکی شدن و پیوند با ادیان است

  • نقش فروشی آفت سینمای ایران

  • سینمای ایران باید آینده نگر و راهبردی شود

  • سینمای ایران در مسیر اشتباه پیش می رود

  • حسین انتظامی اطلاعات سینمایی ندارد

  • فیلم"محمد(ص)" نتوانست تاثیرگذار باشد