صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، گفتگو با هدف مُفاهمه را از راهکارهای اصلی تحول علوم انسانی دانست و گفت: نیازسنجی، بررسی خلل ها و نقد روشنگرانه در این راستا موثر خواهند بود.

برنامه "گفت و گوی فرهنگی" رادیو گفت و گو پیرامون موضوع بومی سازی علوم انسانی؛ گامی در مقابله با تهاجم فرهنگی با حضور ابراهیم رسولی فعال رسانه ای و امیر عبدالرضا سپنجی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی روانه آنتن شد.

رسولی در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار کرد: در حال حاضر دانشگاه ها و هر یک از ارکان مختلف حاکمیت، شوراها و دستگاه هایی را تشکیل داده و در جهت بومی سازی علوم انسانی و مقابله با علوم انسانی غربی تلاش می کنند اما در این میان شاهد تفاوت دیدگاه هایی نیز هستیم.

این فعال رسانه ای همچنین با تأکید بر اینکه یک شبه نمی توان علوم انسانی غربی را متحول کرد افزود: باید کار را از نقطه ای آغاز کرد و با استفاده از ابزار های منطقی و گفتگو و استدلال ادامه داد. در حقیقت ما باید از ورود جنگ به داخل خانه هایمان احساس خطر و به سمت تحول و بومی سازی علوم انسانی حرکت کنیم.

رسولی با اشاره به ابزارهای تحول در علوم انسانی غربی گفت: درک فضای دانشگاهی، برگزاری کرسی های آزاداندیشی، استفاده از نظرات مختلف اساتید و دانشجویان و اصلاح برخی رئوس به تولید علم منجر خواهد شد. پس از آن با شناخت فرهنگ و تاریخ و علم غربی و داخلی به تدریج می توان به بخشی از تحول علوم انسانی دست یافت.

وی در ادامه تحول و تغییر فرهنگ غربی را امری مورد قبول و انکارناپذیر در جامعه خواند و گفت: نوع روش و اصلاحاتِ متفاوت باعث مشکلاتی شده که از طریق گفت و گو حل خواهد شد.

این فعال رسانه ای، ساز وکار مقاله نویسی در دانشگاه های کشور را برای ارتقا و دریافت مدرک نوعی نقصان دانست و بیان کرد: تا زمانی که تولید مطلوب و نظریه پردازی نداشته باشیم مجبور به ترجمه نظریات غربی هستیم.

همچنین در ادامه، سپنجی با بیان اینکه نگاه ها به مقوله علوم انسانی متفاوت است اظهار داشت: حاکمیت و دانشگاه رویکردهای متفاوتی به حوزه علوم انسانی دارند و جمع آن کار ساده ای نیست.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ با بیان اینکه حوزه علوم انسانی نیازمند پژوهش های جدی و عمقی است افزود: البته این پژوهش ها به سرمایه گذاری معنوی و مادی، نیروی انسانی شجاع و همچنین تجربیات زیستی داخلی و غرب در این زمینه نیاز دارد.

سپنجی یادآور شد: مطرح شدن بحث بومی سازی علوم انسانی از سوی رهبری به معنای مخاطب شناسی از قرآن نیست. این بحث از پدیده های جهان مدرن است؛ به عبارت دیگر علوم بشری به نقطه ای رسیده که پدیده های خاص با نظریات خاصی مطرح می شوند و تصور اینکه باید همه علوم را از اسلام کشف کرد تصوری غلط است.

وی همچنین با انتقاد از اینکه ما علوم انسانی و اجتماعی را با چوب علوم فنی مهندسی و پزشکی می رانیم مطرح کرد: به عنوان مثال فرم ارتقا و ترفیع اساتید دانشگاه مانند فرم فنی و مهندسی است و این اشتباه می باشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ، گفتگو با هدف مفاهمه و رشد را از راهکارهای اصلی تحول علوم انسانی دانست و افزود: نیازسنجی، بررسی خلل ها و نقصان و همچنین نقد روشنگرانه در این راستا موثر خواهند بود.

مرتبط با این خبر

  • پیوست نگاری فرهنگی برای فناوری های نوین ضروری است

  • مراحل پیوست فرهنگی برای فناوری های ارتباطی

  • شبکه ملی اطلاعات نیازمند پیوست فرهنگی است

  • مدل سازی فرهنگ، راهکاری برای جهانی شدن فرهنگ است

  • واکاوی پیوست فرهنگی در رسانه و فناوری های نوین اطلاعاتی

  • فرهنگ، هادی جریانات اقتصادی و اجتماعی است

  • مدیران فرهنگی اعتقادی به سند مهندسی فرهنگی ندارند

  • حمایت تمام قد دولت از اجرای سند 2030/ سند مهندسی فرهنگی عمداً اجرا نمی شود

  • گفتگوی فرهنگی از پیوست و نقشه مهندسی فرهنگی سخن می گوید

  • آثار و برکات پیوست فرهنگی برای طرح های کلان کشور