صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: هیچ یک از مقالات علمی پژوهشی در حوزه فلسفه و مباحث فکری جوابگو نبوده و ارزش علمی ندارند، زیرا این مقالات محصول تفکر نبوده و فقط شکل ظاهری مقالات را دارند.

برنامه "گفت و گوی فرهنگی" رادیو گفت و گو پیرامون موضوع بومی سازی علوم انسانی؛ گامی در مقابله با تهاجم فرهنگی با حضور رضا احمدی پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور روانه آنتن شد.

احمدی در مصاحبه با رادیو گفت و گو، علوم انسانی را از دو جنبه منطق درونی و روند تاریخی پیدایش و تکمیل آن قابل بررسی دانست و گفت: فرآیند تاریخی که موجب تولید علوم انسانی شده منحصر به فرد بوده و قابل تکرار نیست.

وی با بیان اینکه در حوزه علم شاهد دو رویکرد عمده مطلق گرایی و نسبت گرایی هستیم افزود: اگر درخصوص علم از منظر نسبی گرایی وارد شویم باید در همه بخش های معرفتی انسان نیز از جمله اخلاق، دین و ماهیت فرهنگی باید نسبی گرا باشیم.

پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ادامه، علوم انسانی را محصول تفکر خواند و بیان کرد: تفکر محصول پدید آمدن یک موقعیت است، لذا نیازی به اسلامی کردن و بومی سازی علوم انسانی نیست بلکه باید موقعیتی خلق شود تا تفکر در آن ممکن گردد.

احمدی یادآور شد: آنچه که در جامعه فعلی ما منتفی است، ناممکن بودن تفکر است و طرح مباحثی چون بومی سازی و اسلامی کردن علوم انسانی نه تنها هیچ کمکی به رشد علوم انسانی نمی کند بلکه آن را ناممکن نیز خواهد کرد. لذا در ابتدا باید شرایط تاریخی پیدایش علوم انسانی را بررسی کنیم.

پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور همچنین، سنت گرایی و بنیاد گرایی را از مولفه های جهان مدرن برشمرد و مطرح کرد: کسی که سنت گرا می شود قطعا از سنت فاصله گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه جامعه، حاکمیت و نهادهای علمی موظف به ایجاد موقعیت تفکر هستند افزود: در این صورت باید برای رشد تلاش کرد و علم را پیش برد.

احمدی با اشاره به اینکه علوم انسانی در غرب محصول تفکر است متذکر شد: البته این تفکر همواره در ارتباط با زندگی و وضعیت سیاسی و اجتماعی دوران خود بوده است.

پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در پایان مطلب با اظهار اینکه هیچ یک از مقالات علمی پژوهشی در علوم انسانی به ویژه در حوزه فلسفه و مباحث فکری جوابگو نبوده و ارزش علمی ندارند، ابراز داشت: این مقالات محصول تفکر نیستند و فقط شکل ظاهری مقالات را دارند کمااینکه بسیاری از مباحث تفکری در غرب نیز در بیرون از محیط های آکادمیک تولید شده اند.

مرتبط با این خبر

  • پیوست نگاری فرهنگی برای فناوری های نوین ضروری است

  • مراحل پیوست فرهنگی برای فناوری های ارتباطی

  • شبکه ملی اطلاعات نیازمند پیوست فرهنگی است

  • مدل سازی فرهنگ، راهکاری برای جهانی شدن فرهنگ است

  • واکاوی پیوست فرهنگی در رسانه و فناوری های نوین اطلاعاتی

  • فرهنگ، هادی جریانات اقتصادی و اجتماعی است

  • مدیران فرهنگی اعتقادی به سند مهندسی فرهنگی ندارند

  • حمایت تمام قد دولت از اجرای سند 2030/ سند مهندسی فرهنگی عمداً اجرا نمی شود

  • گفتگوی فرهنگی از پیوست و نقشه مهندسی فرهنگی سخن می گوید

  • آثار و برکات پیوست فرهنگی برای طرح های کلان کشور