گفت‌وگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي فرهنگي

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات اجتماعی: تفاوت مهندسی فرهنگ با مهندسی فرهنگی

عظیمی کیا گفت: مهندسی فرهنگی به عنوان یک برنامه ریزی در حال انجام است تا ما به مهندسی فرهنگ دست یابیم.

1398/03/29
|
09:59

برنامه "گفت و گوی فرهنگی" با موضوع مفهوم مهندسی فرهنگی در نظام آموزش عالی با حضور عباس عظیمی کیا دانشجوی دکترای مدیریت فرهنگی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی و ارتباط تلفنی با محمد قمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

عظیمی کیا در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: فرهنگ یک بستر و زیرساخت و فراتر از یک حوزه خاص است و از این رو مهندسی فرهنگی در حوزه های مختلف اقتصاد، هنر، ورزش و سیاست مطرح می شود.

وی با بیان اینکه علم و فناوری در بستر مهندسی فرهنگی نهفته است، افزود: اگر اهتمام و جدیت در کار در بستر فرهنگ دانشجویی نهادینه شود به ارتقای علم و فناوری نیز کمک زیادی خواهد شد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی با اشاره به تفاوت مهندسی فرهنگ با مهندسی فرهنگی گفت: مهندسی فرهنگی به عنوان یک برنامه ریزی در حال انجام است تا ما به مهندسی فرهنگ دست یابیم. از این رو متولیان مهندسی فرهنگی و مهندسی فرهنگ نیز باید متفاوت باشند. به عنوان مثال غرب در راستای فرهنگ مطلوب خود با استفاده از مهندسی فرهنگی درصدد تغییر سطوح باور، ارزش ها و رفتارهای ماست.

عظیمی کیا متذکر شد: در عین حال که فرهنگ می تواند موجب توسعه علم شود، توسعه علم نیز می تواند خودباوری را به فرهنگ اضافه کند.

دانشجوی دکترای مدیریت فرهنگی با اشاره به جایگاه ایران در مهندسی فرهنگ دانشگاه ها گفت: برای تعیین جایگاه ما در این حوزه باید به بررسی وجود مولفه هایی مانند وفای به عهد، حس هم دردی، صداقت، حسن ظن و با انگیزگی در فرهنگ دانشجویان و اساتید دانشگاه ها پرداخت.

این کارشناس فرهنگی با تاکید بر لزوم شناسایی وضعیت ذائقه دانشجویی کشور برای ارتقای فرهنگی و علمی متذکر شد: اگر در بحث مهندسی فرهنگ، واقعیت ها را در نظر نگیریم و صرفاً بر اساس ایده آل ها عمل کنیم به نتیجه ای نخواهیم رسید.

همچنین محمد قمی در ارتباط زنده تلفنی با رادیو گفت و گو با بیان اینکه یکی از اهداف دانشگاه و ورود دانشجویان به دانشگاه تربیت نیروی انسانی و مورد نیاز کشور است افزود: ما باید بر اساس نقشه راه و مهندسی فرهنگی ضرورت ها و نیازهای جامعه را احصاء و شناسایی و فرهنگ مان را بر مبنای آن تنظیم و مهندسی کنیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: به عنوان مثال وزارت صنایع و معادن نمایشگاهی را از قطعات مورد نیاز خودروسازان برگزار کرده و برای ساخت آن فراخوان داده تا دانشگاه های کشور در شرایط فعلی تحریم نیازهای این بخش را برطرف کند.

این نماینده مجلس با اشاره به تمهیدات مجلس برای پیوند مهندسی فرهنگی با دانشگاه های کشور اظهار داشت: فعالیت جدی و موثر دانشگاه ها در جهت شرکت های دانش بنیان مورد تاکید برنامه ششم توسعه است و شرکت های دانش بنیان نیز باید نیازهای جامعه را احصاء و برطرف کنند. علاوه براین ارتباط این شرکتها و دانشگاه ها با صنعت نیز در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است.

دسترسی سریع
گفت و گوی فرهنگی