صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

دبیری مهر با اشاره به ایرادات سند مهندسی فرهنگی کشور گفت: نخبگان در این سند، تعدادی از واژه ها را تحلیل و تدوین کردند اما برداشت های بسیار متفاوتی از آن ها می شود.

برنامه "گفت و گوی فرهنگی" با موضوع ضرورتها و راهکارهای بازطراحی و توسعه مدیریت راهبردی فرهنگی کشور با حضور دکتر امیر دبیری مهر مدرس دانشگاه و پژوهشگر و مدیر اندیشکده "خرد " از شبکه رادیویی گفت و گو به روی آنتن رفت.

دبیری مهر در مصاحبه با رادیو گفت و گو، تشخیص به موقع تدوین نقشه مهندسی فرهنگی از سوی مقام معظم رهبری را تحسین برانگیز خواند و گفت: متاسفانه برای دستیابی به نتایج مشخص در این حوزه، بسیاری از ابعاد آن مبهم مانده است.

مدیر اندیشکده "خرد " افزود: نقشه مهندسی فرهنگی کشور با مشارکت نخبگان و با گرایش ها و سلایق مختلف تدوین شده و از این رو، راهبردهای آن نیز در سطح مطلوبی قرار دارد اما میزان موفقیت در اجرای آن قابل تأمل است.

وی خاطرنشان کرد: در زمانی که واژه "مهندسی فرهنگی" مطرح شد عده ای سروصدا به راه انداختند که فرهنگ قابل مهندسی شدن نیست و باید اجازه داد فرهنگ به صورت تدریجی شکل بگیرد درحالیکه منظور از مهندسی از همان ابتدا تاکنون، ساماندهی و داشتن نقشه و هدف و برنامه و رهانکردن حوزه فرهنگ است.

دبیری مهر ادامه داد: اگر تلقی لیبرالیستی از فرهنگ داشته باشیم باید فرهنگ را رها کنیم و منتظر شویم تا خود فرهنگ ساخته شود درصورتیکه چنین نگاهی با تفکر ایرانی اسلامی سازگار نیست زیرا به ما به پرورش، آموزش و برنامه ریزی فرهنگی قائلیم.

این پژوهشگر با اشاره به سه آسیب اصلی نقشه مهندسی فرهنگی کشور بیان کرد: اولین آسیب، ابهام معنایی فراوان است، بدین مفهوم که افراد تعدادی از واژه ها را تحلیل و تدوین و تصویب کردند اما برداشت های بسیار متفاوتی از آن ها می شود. به عنوان مثال تنها از واژه "مدیریت فرهنگی" شش برداشت وجود دارد.

وی در ادامه این مطلب، مجریان را مشکل دوم نقشه مهندسی فرهنگی دانست و گفت: مجریان این سند، مدیران فرهنگی به معنای حقیقی کلمه نیستند. با ادعای مدیر فرهنگی بودن و یک حکم کاغذی نمی توان مدیر فرهنگی شد بلکه باید در فضای فرهنگی پرورش زیست و تنفس کرد تا مدیر فرهنگی شویم.

مدیر اندیشکده "خرد " همچنین نبود ناظر موثر بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور را مشکل دیگر این سند عنوان کرد و افزود: مشخص نیست که با چه مکانیزم و ضمانت و سنجه هایی بر حوزه فرهنگ نظارت می شود و چه تضمینی برای حرکت های صحیح فرهنگی وجود دارد تا به سمت چشم انداز نقشه مهندسی فرهنگی حرکت کنیم.

دبیری مهر با اشاره به سه تلقی از مدیر فرهنگی در ایران گفت: اولین مسئله اینکه، به هر مسئول دستگاه فرهنگی مدیر فرهنگی می گویند. ما شاهد مدیران مسئول اما بدون شناخت از فرهنگ هستیم. تلقی دوم این است که مدیران تصور می کنند باید اولویت به فرهنگ داده شود درصورتیکه این هم یک دید فرهنگی نیست. اما تلقی سوم و در عین حال صحیح از مدیر فرهنگی این است که به همه موضوعات، نگاه فرهنگی داشته باشد.

این پژوهشگر با اشاره به شاهد مثالی از تلقی سوم از مدیر فرهنگی گفت: به عنوان مثال، شهردار باید به بزرگراه سازی و پیاده رو سازی هم نگاه فرهنگی داشته باشد. بهترین رستوران ها در تهران فاقد نمازخانه های درخور و مناسب هستند و این به معنای نبود رویکرد فرهنگی در ساختمان سازی است.

مرتبط با این خبر

  • آسیب شناسی فرهنگی بخشی از مدیریت فرهنگی است

  • مهندسی فرهنگی هدایت کننده جامعه بر اساس حرکت آگاهانه است

  • کم توجهی به هویت ایرانی در نقشه مهندسی فرهنگی

  • سازمان ها بابت اجرا کردن مهندسی فرهنگی بازخواست شوند

  • برای ارتقاء سبک معاشرت به اجرایی شدن مهندسی فرهنگی نیاز داریم

  • لزوم اتخاذ تدابیر جدید در حوزه مهندسی فرهنگی

  • برای معرفی خلیج فارس به جهان، طراحی و مهندسی فرهنگی نشده

  • فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر؛ راهبردی برای مقابله با ولنگاری فرهنگی

  • مسئولان فاقد عقبه فرهنگی، قادر به اجرای نقشه مهندسی فرهنگی نیستند

  • استفاده از واژگان احساسی در سند چشم انداز معماری 1404