صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

نازنین خلیلی پور با بیان اینکه ایران فرهنگی مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و نفوذ کرده افزود: این، نشانه نفوذ قوی فرهنگ ایران است.

برنامه "گفت وگوی فرهنگی" با موضوع فرهنگ عامه و تاریخ فرهنگی با حضور دکتر نازنین خلیلی پور عضو مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و ارتباط تلفنی با محمد میرشکرایی کارشناس حوزه فرهنگ عامه از شبکه رادیویی گفت وگو پخش شد.

خلیلی پور با ارائه تعریفی از فرهنگ عامه و وجه تمایز آن با تعاریف سایر رشته ها بیان داشت: فرهنگ عامه برآیند آموزه هایی است که اکثریت افراد از جامعه و پیشینه تاریخی فرهنگی خود کسب می کنند ضمن اینکه منشأ آن ها نیز مشخص نیست.

عضو مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی با اشاره به مولفه های فرهنگ عامه ایرانی گفت: زبان فارسی، جشن های ملی، دین، فلسفه، آئین، هنر، فرهنگ اقوام و موسیقی از جمله مولفه های فرهنگ عامه ایرانی محسوب می شوند.

وی با اشاره به ریشه تاریخی فرهنگ عامه در کتاب های مختلف افزود: اوستای متقدم متعلق به زرتشت و شامل مولفه های زندگی یکجانشینی است و کتاب وندیداد در اوستای متاخر شامل آئین های زرتشتی درباره همه مسائل مانند مراسم قبل از مرگ، ناخن گرفتن، ازدواج و به طور کلی آداب زندگی می شود. ممکن است کارهایی که ما در زندگی انجام می دهیم ریشه در کتاب هایی چون اندرزنامه دوره ساسانی داشته باشند و حتی جشن های ملی ما نیز ریشه در گذشته دارند و با مطالعه متن ها می توان ریشه این فرهنگ ها را استخراج کرد.

خلیلی پور با بیان اینکه ایران فرهنگی مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و نفوذ کرده افزود: این، سند و نشانه نفوذ قوی فرهنگ ایران است.

در ادامه "گفت و گوی فرهنگی" از رادیو گفت و گو، میرشکرایی با اشاره به تعریفی از تاریخ و فرهنگ بیان داشت: تاریخ، روند پیدایش و رشد و استمرار یک پدیده است و از طرفی فرهنگ مجموعه دانسته های حاصل از تجربیات دراز مدت یک ملت، قوم و گروه انسانی است.

وی افزود: وقتی دریافت های تازه ای برای مردم در مجموعه دانش هر دوره به دست می آید به تدریج دریافت های موجود در لایه های زیرین فرهنگ قرار می گیرند البته از حیطه فرهنگ خارج نمی شوند بلکه به زمینه های دانشی عامه مردم منتقل شده و نهایتاً به تاریخ فرهنگ می پیوندند.

کارشناس حوزه فرهنگ عامه با اشاره به اینکه فرهنگ عامه در برابر فرهنگ رسمی قرار می گیرد گفت: فرهنگ عامه شامل لایه های رویین فرهنگ و دریافت های امروزی است.

مرتبط با این خبر

  • جمهوری اسلامی با هیچ کشوری قصد مخاصمه ندارد

  • واکاوی جایگاه اندیشه و حافظه در تاریخ فرهنگی

  • تکرار پروژه شهید زدایی در شهرهای مختلف کشور

  • تاریخ فرهنگ از مسیر گذشته تاریخ نویسی فاصله گرفته است

  • فرهنگ عامه حکایت از زنده بودن مردم است

  • مسئولانِ بازنمایی فرهنگ، مردم را با سابقه فرهنگی ایران آشنا کنند

  • تحلیل ادبیات و تاریخ فرهنگی در ایران

  • قدرت فوق العاده زبان فارسی در حفظ مولفه های هویتی

  • رسانه ها مروّج زبان جاهلانه نباشند

  • بررسی تاریخ فرهنگی و مطالعات بین رشته ای