صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

سبزه کار با انتقاد از نبود سیستم و ساختار حمایتی برای شناسایی هنرمندان با قابلیت در تولید و ناتوان در ارائه آثار هنری گفت: سازمان هایی باید مسئول معرفی آثار هنری ایرانیان به دنیا باشند.

برنامه "گفت و گوی فرهنگی" با موضوع حراج های هنری و با حضور محمد علی سبزه کار از اعضای انجمن خوشنویسان از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

سبزه کار در مصاحبه با رادیو گفت و گو گفت: کشور امارات بیشترین سرمایه را برای ایجاد چندین موزه ایجاد کرد و به دلیل عدم رعایت جنبه های حمایتی و عدالتی در ایران، بیشترین کتاب ها و آثار خطی ما از کشورمان خارج شد.

وی افزود: باید فکری کرد تا هر کسی که اثر ایرانی اصیل با قابلیتی را در دست دارد تحت هیچ شرایطی از کشور خارج نکند.

عضو انجمن خوشنویسان با تأکید بر اینکه دولتمردان و مسئولان باید فرهنگ را اولویت خود قرار دهند بیان داشت: ما در گذشته های دور یک انجمنی با هفت معلم داشتیم و نیازی هم به نگاه حمایتی از بیرون نبود بطوریکه انجمن خودش را تامین می کرد اما همین انجمن در مقطعی از زمان با 60 هزار هنرجو مواجه شد که نیازمند معلم و مکان آموزش و آزمون و پرسنل بود و هنوز هم کسی راجع به بودجه خوشنویسان اقدامی نکرده است.

سبزه کار یادآور شد: اینکه ما برای احقاق حق خودمان به جایی رجوع نمی کنیم باید نادیده گرفته شویم؟ آیا نباید یک میلیارد از آورده دولت در سال صرف جامعه هنری شود؟

عضو انجمن خوشنویسان خاطرنشان کرد: در حل حاضر از همه پدیده های زندگی اجتماعی کشور اعم از جنگ و خونریزی ها ولشگرکشی ها و خورد و خوراک فقط چند ورق کتاب و اثر هنری باقی مانده بنابراین مسئولان باید اولویت کشور را تشخیص دهند، امروز اولویت اصلی فرهنگ و هنر است و مسئولان باید این موضوع را بدانند.

وی افزود: بعد از سالها تلاش در مجلس، برای خرید آثار هنری یک بودجه بسیار ناچیز در نظر گرفتند، الان 10 سال است که کوچکترین قدمی برای تخصیص برداشته نشده و ما هنوز هئیت های فرهنگی کارشناسِ کاربلد برای ارتباط گیری با کشورهای مختلف را به دنیا اعزام نمی کنیم.

سبزه کار با انتقاد از نبود سیستم و ساختار حمایتی برای شناسایی هنرمندان با قابلیت در تولید و ناتوان در ارائه آثار هنری گفت: سازمان هایی باید مسئول معرفی آثار هنری ایرانیان به دنیا باشند.

عضو انجمن خوشنویسان تصریح کرد: ما در عرصه بازار فروش آثار هنری هنوز نوپا و در ابتدای ارتباط با دنیا هستیم و مدیریتی برای برگزاری نمایشگاه و بازار فروش آثار در حد جهانی نداریم.

مرتبط با این خبر

  • فقدان مرجع هنری منجر به امنیت سوداگران شده است

  • قانون مالکیت فکری و صنعتی جدید به زودی تصویب می شود

  • کپی کاری آثار هنری در غیاب نظارت

  • موسیقی آکادمیک در ایران در حد ابتدایی و ضعیف است

  • وجود مرجع برای تشخیص اصل از کپی اثر ضروری است

  • ممانعت دانشگاه ها از پذیرش پایان نامه های کپی شده

  • قیصر؛ تاثیرگذار ترین شاعر در تثبیت سبک ادبی انقلاب اسلامی است

  • مسئولان به نسل جوان دانشگاهی اعتماد کنند

  • فقدان نظام آموزشی یکپارچه، هنرهای سنتی را دچار بحران کرده است

  • گفتمان سازی ، اشتغالزایی و تولید ثروت رهاورد صنایع فرهنگی