گفت‌وگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي فرهنگي

استاد دانشگاه تهران بیان كرد: برپایی عدالت با همراهی همه مردم، نخستین ویژگی حکومت امام زمان (عج) است

محمد صادق کوشکی بیان کرد: شاید یکی از نخستین ویژگی هایی که حکومت مهدوی خواهد داشت، این است که مردم نهاد و فراگیر و مبتنی بر اراده مردم است و قرآن در این زمینه می فرماید همه مردم به رهبری امام زمان عدالت را برپا خواهند کرد.

1399/01/22
|
10:18
|

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص ویژگی های حکومت مهدوی با دکتر محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه تهران به صورت تلفنی گفت و گو کرد.

محمد صادق کوشکی در آغاز درباره ویژگی های حکومت مهدوی گفت: بر اساس معارف و آیات قرآنی، خداوند می فرماید مستضعفین وارثات زمین و رهبران جهان خواهند شد و در آیات متعدد خداوند می فرماید بندگان صالح وارثان زمین خواهند شد.

وی به اثرات حکومت مهدوی به همه مردم جهان فارغ از رنگ و دین و نژاد اشاره و بیان کرد: شاید یکی از نخستین ویژگی هایی که حکومت مهدوی خواهد داشت، این است که مردم نهاد و فراگیر و مبتنی بر اراده مردم است و قرآن در این زمینه می فرماید همه مردم به رهبری امام زمان (عج) عدالت را برپا خواهند کرد. کشورها و ملت هایی که در این زمان عقب نگه داشته شدند و مستضعف هستند، می توانند رهبران جهان و همیاران برپایی عدالت شوند و امام زمان(عج) سکان دار و راهبر و ناخدای این کشتی به سمت عدالت خواهد بود.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در زمان پس از کرونا، جهانی مشاهده خواهیم کرد که روابط انسانی حرف اول را می زند یعنی آن روابطی که مبتنی بر نظام سرمایه دار و سیاست حاکم بر جهان بود، کارشان به جایی می رسد که از یکدیگر ماسک می دزدند. حتی درون یک حاکمیت نیز قدرتمندان یک جامعه به فرودستان آن‌ها رحم نمی کنند. وقتی مردم چنین صحنه هایی را می بینند، مردم حاکمانی را انتخاب می کنند که روابط انسانی در آن‌ها حاکم باشد.

وی اشاره کرد: اگر در ایران توانستیم تلفات را به حداقل برسانیم، بخش زیادی از آن همکاری مردم بوده است؛ مردمی که همه داشته هایشان را وسط آوردند و به همین جهت قرآن مستضعفین را وارثان جهان می داند.

دسترسی سریع
گفت و گوی فرهنگی