گفت‌وگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي فرهنگي

كارشناس تاریخ هنر اسلامی: هنر را سیاسی و مرزبندی نکنیم

حجت عسگری گفت: اینکه وزارت میراث فرهنگی متولی هنرهای سنتی و وزارت ارشاد هم متولی هنرهای جدید شده نوعی جداسازی هنرمندان از هم محسوب می شود.

1399/03/07
|
09:30

به گزارش "سرویس فرهنگی" سایت خبری تحلیلی رادیو گفت و گو، حجت عسگری کارشناس تاریخ هنر اسلامی با برنامه "گفتگوی فرهنگی" درباره تاثیر دگرگونی مخاطب بر دگردیسی هنر سنتی گفتگو کرد.

عسگری با اشاره به چیستی هنر سنتی گفت: جعل واژه هنر سنتی به یک سنت غربی در قرن هجدهم برمی گردد؛ آنجایی که هنرهای زیبا از هنرهای کاربردی جدا و پس از مدتی هم وارد حیطه فرهنگی کشور ما شد.

وی تصریح کرد: اراده جردی مسئولان رده اول کشور در آن زمان برای غرب زدگی و بعد هم فروش نفت باعث ورود فرهنگ غربی در حوزه هنر به ایران شد.

کارشناس تاریخ هنر اسلامی مطرح کرد: همانطور که امروز مردم به استفاده از محصولات سالم و ارگانیک و غذاهای سبز تمایل نشان می دهند به نظر می رسد شاهد یک بازگشت به هنرهای سنتی هم خواهیم بود.

عسگری با انتقاد از نگاه سالمندی و بیرونی به هنرهای سنتی در کشور گفت: ما هنرهای سنتی را همه هویت مان می دانیم و تصور می کنیم که هیچ بدی در آن وجود ندارد و هنرهای جدید را هم تهاجمی و ویرانگر می دانیم!

وی همچنین تصریح کرد: اینکه وزارت میراث فرهنگی متولی هنرهای سنتی و وزارت ارشاد هم متولی هنرهای جدید شده است به نوعی جداسازی هنرمندان از یکدیگر است که منجر به سیاست گذاری اشتباه خواهد شد.
به نظر می رسد یک وزارت فرهنگ و ارشاد برای این حوزه کافی است و همه هنرمندان از هر طیفی می توانند تحت نظر همین ارگان به فعالیت خود بپردازند.

کارشناس تاریخ هنر اسلامی با بیان اینکه دگردیسی هنرهای سنتی در برخی موارد منجر به نوآوری ها و تسهیل روند ساخت و ساز آثار شده است افزود: تن دادن به لوازم تکنولوژی در هنر سنتی امری اجتناب ناپذیر است.

شیخی معتقد است که بدترین نوع مواجهه با هنر سنتی، حمایت دستوری و تاکید بر جدا کردن این هنر از گستره هنرهای ایرانی است.

دسترسی سریع
گفت و گوی فرهنگی