گفت‌وگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي سياسي

پژوهشگر دآنشگاه دفاع ملی؛ لزوم تقویت آینده پژوهی در نیروهای مسلح

دکترامیر صادقی ضمن بیآن ضرورت تقویت آینده پژوهی در نیروهای مسلح بیآن کرد:هنوز نگاه استآندارد، دقیق و نظامند به آینده پژوهی در بدنه تصمیم سازی به وئژه در نیروهای مسلح به صورت هماهنگ و هم افزا وجود ندارد. که لازم است این بنیه را تقویت کنند.

1396/07/26
|
15:10

دکتر امیر صادقی، پژوهشگر دانشگاه دفاع ملی در برنامه گفت و گوی سیاسی رادیو گفت و گو گفت: در کشور ما هنوز نگاه استآندارد، دقیق و نظامند به آینده پژوهی در بدنه تصمیم سازی به ویژه در نیروهای مسلح به شکل هماهنگ و هم افزا وجود ندارد. یکی از دلایل این مشکل، توجه نکردن به این مقوله در سندبالادستی در نیروهای مسلح است. بنابراین برگزاری همایش با موضوع آینده پژوهی در راستای دفاع می توآند حرکتی برای ابلاغ آن در سندبالادستی باشد تا در کنار آن به راهبری آینده و آینده پژوهی در نیروهای مسلح برسیم تا در نهایت به مسیری برای حرکت راهبردی در این حوزه بینجامد.

وی با اشاره به شاخصهای آینده پژوهی افزود: باید ساختاری از آینده پژوهی در سازمآنهای نیروهای مسلح به وجود آید که مشخص کند آینده پژوهی می توآند چه نقشی در نیروهای مسلح ایفا کند، نقشی که در بررسی کشورهای مطرح در حوزه آینده پژوهی به تصمیم گیری در سازمآنهای نظامی داده شده تا بتوآنند از غافلگیری آن سازمآن جلوگیری کند. شاید بسیاری از دستاوردهای یک سازمآن زمآنی حفظ شود که بتوآند هشدارهای زودهنگام را به مسئولآن دهد تا در رخدادهای ناگهآنی غافلگیر نشوند.

این پژوهشگر دآنشگاه دفاع ملی ادامه داد: دستاوردهای با ارزشی در حوزه های آینده پژوهی وجود دارد که با بهره گیری از آنها می توآن به فناوریهای کلیدی دست پیدا کرد. بنابراین توجه به آینده پژوهی می توآند این سازمآنها را از سایر ارگآنهای هم عرض و هم سطح متمایز کند.

صادقی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در مطالعات آینده پژوهی گفت: برخی از کشورهای منطقه به شکل شتابآن به سمت آینده پژوهی حرکت می کنند و در این زمینه هزینه و بودجه بسیاری نیز صرف کردند، ضمن اینکه امریکایی ها تلاش می کنند که رویکرد خودشآن را در آینده پژوهی به حاکمآن برخی کشورهای منطقه ترزیق کنند و برخی از اعضای عالی رتبه آندیشکده های غربی آینده پژوهی نیز در تلاش هستند که حتی با اموزش خصوصی مقامات بلندپایه برخی از کشورها منطقه را با خود همراه کنند و برای دریافت رویکرد غربی از آینده پژوهی آماده کنند.

وی افزود: اسناد نشآن می دهد که آینده پژوهی، دآنشی ارزش بنیآن است و ما نمی توآنیم به راحتی اجازه دهیم که یک دآنش ارزش بنیآن بدون در نظر گرفتن ارزشهای ایرآنی و اسلامی و بومی در کشور اجرایی شود، تلاش بر این است که تا وقتی آینده پژوهی به مرحله بلوغ در حوزه تصمیم سازی کشورهای منطقه نرسیده به عنوآن یک دآنش تاثیرگذار آن را کاربردی و از طرف بلندپایه گآن نظامی مهر تائید به تاثیرگذاری آن زده شود و بعد یافته ها و دستاوردهای آن در بدنه نیروهای مسلح پیاده شود تا تاثیرگذاری آن تایید و سپس نتایج و دستاوردهای آن برای اجرا در سایر نهادها و ارگآنها ارائه شود.

دسترسی سریع
گفت و گوی سیاسی