گفت‌وگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي سياسي

دبیرهمایش آینده پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت ملی مطرح كرد؛ آینده پژوهی از غافلگیری سازمان های نیروهای مسلح جلوگیری می کند

دکتر عبدالرحیم پدرام گفت: آینده پژوهی در راستای بالندگی دفاع و امنیت ملی می تواند از غافگیری نیروهای مسلح جلوگیری کند، زیرا غافلگیری در بخش دفاع می تواند منجر به مرگ یک ملت شود.

1396/07/26
|
15:33
|

دکتر عبدالرحیم پدرام، دبیرهمایش آینده پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت ملی در برنامه گفت و گوی سیاسی رادیو گفت و گو اظهار کرد: اگر اینده پژوهی را به عنوان یک دانش نوپا در زمینه تصمیم گیری آینده گستره وسیعی از افراد، سازمان ها و نهادهای مختلف نداشته باشیم، به طور قطع فهالیتهای اینده پژوهی به نتیجه دلخواه و مثمرثمر تبدیل نخواهد شد. بنابراین برگزاری همایش اینده پژوهی منجر به هم افزایی و تعامل میان نیروهای مسلح خواهد شد و بستری برای فعالیتهای اینده پژوهی در میان نیروهای مسلح فراهم می کند تا نیروهای مسلح با مشارکت، تعامل و اجماع نسبی به سوی اینده دفاعی مطلوب حرکت کنند.

وی افزود: وقتی به زندگی فردی، سازمانی نگاه می کنیم، متوجه می شویم انسان امروز سرشار از غافلگیری، هدر رفتن فرصتها و مواجهه با تهدیدهایی است که به انها توجه نکرده است. مزیت اینده پژوهی این است که علاوه بر نگاه سنتی به اینده، به نااندیشه ها می پردازد.

دکترپدرام با اشاره به خطرات غافلگیری گفت: اگر بخواهیم اینده پژوهی را در بخش نیروهای مسلح بررسی کنیم، باید بگویم که غافلگیری ممکن است زیانهایی در برداشته باشد که به مرگ یک ملت منجر شود، با اینده پژوهی می توانیم به نوعی این زیان را جبران و یا پیش بینی کنیم. امروزه و با شرایطی که در پیرامون خود داریم، باید بگویم که نبردهای اینده و منازعاتی که هر لحظه ممکن است در پیش روی ما قرار بگیرد، مثل گذشته نیست که بتوان از انها جلوگیری کرد.

وی افزود: بررسی های اینده پژوهی نشان داده که اگر در آینده در هر حوزه اتفاقی بیفتد یا درگیری رخ دهد، در کوتاه مدت خسارتهای جبران ناپذیری در بر خواهد داشت. بنابراین در سرلوحه تصمیم گیری نظام دفاعی کشور باید به اینده با رویکرد علمی و هوشمندانه توجه کرد تا بتوانیم اهداف متعالی خودمان را پیش ببریم.

دبیرهمایش اینده پژوهی در مسیربالندگی دفاع و امنیت ملی خاطر نشان کرد: بدون شک یکی از چالشهای اینده پژوهی عدم اشنایی بدنه نیروهای مسلح با بحث اینده پژوهی است که قطعا برگزاری همایش می تواند تا حدی پاسخگوی آین موضوع باشد.

دسترسی سریع
گفت و گوی سیاسی