صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

یک کارشناس مسائل رسانه گفت: یکی از پیچیده‌ترین و عجیب‌ترین مفاهیمی که قائل به گریز و ستیز نیست بلکه جنس و قرائت جدیدی از اسلام بر طبق آنچه که آنها می‌گویند، ساخته شود. در حقیقت داعش پروژه اسلام‌سازی یا مدیریت تصویرسازی جدید از اسلام بود.

برنامه "گفت‌وگوی سیاسی" با موضوع(بررسی الگوی اسلام‌ستیزی در رسانه‌های غربی و اهداف پشت‌پرده آن) با حضور دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه روانه آنتن شبکه رادیوگفت‌وگو شد.

علیرضا داوودی در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو عنوان کرد: در حال حاضر سه حوزه مرکز مطالعاتی را درباره اسلام شاهد هستیم، حوزه اروپایی که به حوزه آمریکایی خیلی نزدیک است، حوزه عربی و حوزه اختصاصی عبری. این سه حوزه درباره اسلام در همه شئون آن کار می‌کنند. اما بین آنچه گفته می‌شود و خروجی‌هایی که در قالب مقالات مختلف درباره اسلام‌هراسی انتشار می‌یابد، با آنچه اجرا می‌شود و ریل‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد با مسیری که حرکت میکند خیلی تفاوت دارد.

وی افزود: اگر بخواهیم به صورت دقیق‌تر بیان کنیم، آنچه که توسط مراکز مطالعاتی گفته می‌شود، عقب‌تر از آن چیزی است که در حال اجراست و عملیاتی می‌شود به این علت که فرایند و فراگرد شرایط مواجهه با اسلام لااقل در دو جبهه عبری و اروپایی تغییر کرده است. معمولا در جبهه عربی یک عقبگرد و عقب‌ماندگی تاریخی در حوزه پژوهش نسبت بین حوزه‌های اسلام را شاهد هستیم. لذا سه فرایند را با اسلام با پسوندها و پیشوندهای آن در پیش رو داریم که از سال 1945 به بعد یک شکل و شمایل دیگری به خودش گرفته است. در حوزه نخست تمرکز بر جریانات است که این جریانات اعم از جریانات فکری و اندیشه‌ای تا حوزه جریانات رسانه‌ای عملیاتی در همه شئون مدنظر است.

کارشناس مسائل رسانه ادامه داد: در گام نخست مواجهه با اسلام را در قالب اسلام‌گریزی مطرح کردند، اگر تمام تولیدات رسانه‌ای تا اواخر 1995 را نگاه کنید، تم آنها کاملا اسلام‌گریزی است، یعنی گریز از اسلام، عدم هر نوع اتصال نظری و عملی و پیوندهای بین‌المللی با مسلمانان یا حوزه‌ای که اسلام نامیده می‌شود. به عبارتی گریز از اسلام یعنی بد نشان دادن هر آنچه که اسمش اسلام است و مطلقا درباره آن صحبتی نباید بشود.

علیرضا داوودی گفت: اواخر 1994 وارد مرحله بعد یعنی اسلام‌ستیزی شدند که حوادث 11 سپتامبر در این حوزه قرار گرفته است. در مرحله نخست گریز از اسلام را بدون مواجهه شکل دادند که مرحله اسلام‌ستیزی توام با مواجهه بود و تعریف آنها از اسلام در حوزه اروپا، آمریکا و اسرائیل شکل می‌گرفت که مولفه‌های آن شناخته شده، کار ویژه‌های آن طراحی شده و نوعی ستیز باید شکل بگیرد. برای همین جنس تولیدات و زاویه نگاه به سمتی می‌رود که ستیز با اسلام است، ستیزی که در 11 سپتامبر به اوج خودش می‌رسد؛ یعنی نقطه عطف و دگردیسی مواجهه با اسلام را داشتند.

وی افزود: گام سوم، از حوادث بعد از 11 سپتامبر اتفاق می‌افتد، برخلاف برخی از دیدگاه‌های رایج که از آن به عنوان اسلام‌هراسی یاد می‌کنند، دقیقا بعد از 11 سپتامبر به بعد وارد حوزه اسلام‌سازی جدید شدند که یکی از پیچیده‌ترین و عجیب‌ترین مفاهیمی است که قائل به گریز و ستیز نیست بلکه جنس و قرائت جدیدی از اسلام بر طبق آنچه که آنها می‌گویند، ساخته شود. در حقیقت داعش پروژه اسلام‌سازی یا مدیریت تصویرسازی جدید از اسلام بود.

کارشناس مسائل رسانه ادامه داد: وقتی از غرب صحبت می‌کنیم، انگاره‌ها و گزاره‌های آن را باید خیلی حساس و دقیق پیگیری کنیم، چون بر اساس حادثه به نتیجه نمی‌رسند یا پدیده‌ای موجود است نتیجه را استخراج می‌کنند یا پدیده‌ای را برای استخراج یک نتیجه می‌سازند. اما وقتی درباره مسلمانان صحبت از انگاره‌ها و گزاره‌های منفی و مثبت می‌کنند، بنابر کیسی که ساخته شده به صورت پایلوت مدنظر قرار داده و با یک ابر تبلیغاتی در ذهن مخاطب جا می‌اندازند و نسبت به آن موضوع جاافتاده صحبت می‌کنند.

علیرضا داوودی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو عنوان کرد: برای مثال به تصویری نگاه کنید که رسانه‌های غربی از شخصیت امام خمینی(ره) ارائه دادند. در همه رسانه‌ها بلااستثنا یک تصویری از امام هست که ایشان را با تصویری خشن و ابروهای درهم نشان می‌دهد و می‌گویند چهره خشن یک رهبری دینی در ایران و نمی‌گویند رهبر سیاسی. بنابراین وقتی در ذهن مخاطبی که از نفر نخست انقلاب چنین تصویری در ذهن دارد، وقتی می‌گویند دگم و بسته و رادیکال بودن، این کلمات در ذهن به آن تصویر الصاق می‌شود، لذا وقتی اشاره می‌کند 75 درصد مسلمانان صفت منفی دارند، این تصویرسازی قبلا اتفاق افتاده است که برای مخاطب باور پذیر می‌شود و حتی به جایی می‌رسد که می‌تواند یک مسلمان را در لندن آتش بزند!

مرتبط با این خبر

  • در حال ورود به فاز سیاسی تحولات سوریه هستیم +صوت

  • اتحاد و انسجام محور مقاومت باعث توالی پیروزی در سوریه و عراق است

  • اسلام داعشی؛ موردپسند آمریکا‌/ روحانی بی‌تفاوت به سیاست، مسلمان نیست

  • فلسطین همچنان مسئله اول جهان اسلام

  • طرح امریکا برای انتقال داعش به سرزمین های دیگر شعاری بیش نیست

  • دسیسه جدید آمریکا و عربستان در عراق

  • انتخاب رهبر جدید مصادف با رویارویی داعش با چالش جدید

  • معارضین بومی مسلح نقش عمده‌ای در هدایت جریان داعش در سوریه دارند

  • برنامه سازی برای دوران پساداعش، هدف کنونی رسانه های بیگانه

  • باید در موارد اختلافی فقط همدیگر را تحمل کنیم +صوت