صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

یک عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: مخاطب گام بعدی پروژه نفوذ آمریکایی‌ها، مردم هستند؛ به طوریکه با تغییر ذائقه مردم به سمت مصرف گرایی و درگیر شدن معشیت، مسئولان پای مذاکره با آمریکا بروند.

برنامه "گفت‌وگوی سیاسی" با موضوع (مفهوم‌شناسی نفوذ در فضای پس از مذاکرات برجام و علل تاکید دائمی رهبر انقلاب بر این امر) در ادامه با حضور مهدی سیاوشی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین روانه آنتن شبکه رادیوگفت‌وگو شد.

مهدی سیاوشی در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو اظهار کرد: در حال حاضر آمریکا در برجام نیست اما در صدر پروژه نفوذ است، لذا رهبری تاکید مداومی بر بحث نفوذ دارند، ناظر به همان عقلانیت تاریخی است که در رهبری وجود دارد. اما آمریکا برای پیاده کردن برنامه نفوذ تلاش در تغییر رویکرد دستگاه محاسباتی مسئولان نظام دارد و بر این اساس در سخنان‌شان هیچ ابایی ندارند از اینکه بگویند در صدد تغییر در نظام جمهوری‌اسلامی هستیم. اما گام بعدی آنها محرمانه است. اینکه روی چه کسانی در داخل حکومت جمهوری‌اسلامی سرمایه‌گذاری کردند؟ روی چه ارگان‌هایی؟

وی افزود: چه کتاب‌هایی باید ترجمه شود و در ایران منتشر شود؟ چه رمان‌هایی باید فروخته شود؟ چه نهادها و سازمان‌هایی باید در جمهوری‌اسلامی تشکیل شود؟ این مسائل محرمانه است اما اصل تغییر رژیم و استحاله از درون برای جمهوری‌اسلامی ثابت است و جزء سیاست آنهاست. برای همین آمریکا به دنبال آن است که تغییر دستگاه محاسباتی مسئولان را در دستور کار قرار دهد، زیرا اگر مسئولی سخنی بیان کرد، بدنه اجتماعی با او همراه باشد. لذا مخاطب مرحله و گام بعدی مردم هستند؛ تغییر ذائقه و باورهای مردم باید به سمت رفاه‌گرایی و مصرف‌گرایی برود. باید این نگاه در مردم ایجاد شود که نخست باید به فکر معیشت خود باشند و بحث مذاکره با آمریکا، شرط این معیشت است.

عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: بحث مذاکره با آمریکا، تصویب لوایح متعدد شرط معیشت حداقلی است، آنها قبلا گفته بودند که باید شبکه حامیان غرب بعد از برجام در جمهوری‌اسلامی تقویت شود. این حامیان غرب چه کسانی هستند؟ متاسفانه کسانی هستند که بعضی از روزنامه‌ها در دست‌شان هست و هر روز بعد از شکست مذاکرات این موضوع را تبلیغ می‌کنند که لوایح باید تصویب شود، وگرنه گرانی، محدودیت و کمبود خواهیم داشت. ما به عنوان کسانی که در جامعه زندگی می‌کنیم صبح که از خواب بیدار می‌شویم روزنامه بر موضوع تصویب لوایح تاکید می‌کنند و از آن طرف برخی از مسئولان نیز بر تصویب لوایح اصرار دارند.

سیاوشی گفت: اصرار و تاکید بر تصویب لوایح است، مدام این سخن تکرار می‌شود و این اصرار برای آن است که حافظه مردم فراموش می‌کند که مذاکرات شکست خورده است. لذا گره زدن برجام و مذاکرات با معیشت مردم دنبال می‌شود که هدف آمریکاست و متاسفانه تا حدودی نیز توانسته که در داخل موفق بشود. اما هدف اصلی چیست؟ پروژه‌ای که آمریکا در جمهوری‌اسلامی دنبال می‌کنند عینا پروژه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است؛ سخنی که اوباما گفته و باید تیمی در درون کشور ایجاد شود که تمایل به برقراری ارتباط با آمریکا داشته باشد و مردم با این تیم همگام باشند.

وی افزود: در بیانیه گام دوم رهبری نکته‌ای درباره عزت ملی و بحث روابط خارجی است؛ در مورد آمریکا، حل هیچ مشکلی متصور نیست و مذاکره با آن جز زیان مادی و معنوی نخواهد داشت. لذا جمع‌بندی حاکم جمهوری‌اسلامی نیز نارضایتی از مذاکره با آمریکاست؛ مذاکره‌ای که شاید ناظر بر خواست مردم بود، صورت گرفت اما به نتیجه نرسید، برای همین دوباره مطرح کردن بحث مذاکره و تعامل با آمریکا، شکست را در پی خواهد داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو بیان کرد: نفوذ جریانی در رابطه با مسئولان به شکلی است که آنها را به تغییر در دستگاه محاسباتی وا می‌دارد به طوری که فرد مسئول تصور می‌کند، بحث مذاکره با آمریکا و پیشبردن اهداف جمهوری‌اسلامی تنها ذیل مذاکره با آمریکا به نتیجه می‌رسد. لذا ذائقه مسئول به مرور عوض شده است.مرتبط با این خبر

  • پروژه آمریکایی‌ها برای رفاه‌ زده کردن مدیران انقلابی

  • مذاکرات برجام قابل مقایسه با مذاکرات رهبران آمریکا و کره شمالی نیست +صوت