گفت‌وگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي سياسي

تاثیرگذاری سایبری از مؤلفه‌های قدرت در کشور است

یک پژوهشگر فضای سایبری در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، مؤلفه‌های قدرت در این فضا را تشریح و بر لزوم تاثیر گذاری حاکمیت بر سایر کشورها، بر بستر قدرت سایبری تاکید کرد.

1399/07/03
|
09:56
|

صادق گرجی‌زاده در مصاحبه با برنامه "گفتگوی سیاسی" با اشاره به واژه‌شناسی مفهومِ قدرت به معنای تواناییِ اثرگذاری بر رفتار دیگران و یا آن را به مفهومِ رفتار متخاصم بر جامعه هدف دانست و افزود: قدرت در فضای نظامی در جنگ سرد، به تعداد افراد، منابع سرزمینی و جغرافیا برمی‌گردد.

وی عبور از فضای سنتی به سمت جنگ با سلاح سرد و ورود باروت در جنگ‌ها را موجب قدرت یابی کشورها عنوان کرد و گفت: ایران در دوره صفویه فناوری سلاح گرم را وارد کشور کرد و هر کشوری که این فناوری‌ها را زودتر به خدمت می‌گرفت، قطب‌های قدرت را به سمت خود متمایل می‌ساخت.

گرجی‌زاده با بیان اینکه روند قدرت در فضای سایبری نیز دارای مؤلفه‌هایی است و موجب برتری کشورها می‌گردد، افزود: منبع و فرایند تولید و توزیع قدرت، نحوه اعمال قدرت، اثر به کارگیری و بستر تولید قدرت بعنوان مفاهیم کلان در قدرت سایبری کشور مطرح است.

وی فضای سایبر را دارای سه سطح کلان تعریف کرد و گفت: سطح نخست فیزیکی، دوم منطقی و سوم افراد و کاربران است. در سطح نخست، سخت افزارها، خطوط انتقال و مخابراتی قرار می‌گیرند و نرم فزارها، الگوریتم‌ها و پروتکل‌های ارتباطی در سطح دوم وجود دارند.

گرجی‌زاده با بیان اینکه داده‌های سایبری در سطح دوم تولید می‌شوند، ادامه داد: سطح سوم که شامل افراد و انگاره‌های ایجاد شده برای افراد می‌باشد، منجر به شناخت و ادراک می‌گردد و لذا ممکن است یک باور در افراد جامعه عمومیت پیدا کند.

این پژوهشگر فضای سایبری لزوم تاثیرگذاری توسط این فضا بر رفتار دیگر بازیگران عرصه بین الملل را ضروری دانست و افزود: کشوری که سه مؤلفه فوق را توسعه داده و توان ایجاد فناوری‌ها را داشته باشد، قدرت فضای سایبر خود را فزونی می‌بخشد.

گرجی‌زاده همچنین اثرگذاری این سه سطح را اینگونه تحلیل کرد: نخستین سطح اثربخشی را سطح سوم یعنی افراد و انگاره‌های آنان و باورهای ادراکی و شناختی تشکیل می‌دهد و سطح دوم اولویتی دیگر و سطح اول –فیزیکی- اولویت آخر را دارا می‌باشد.

وی ادامه داد: برای هر کشور 4 حوزه قدرت در نظر گرفته می‌شود که شامل قدرت نظامی، زمینی، هوایی، دریایی و فضایی است و اخیرا فضای سایبری به این حوزه‌ها اضافه شده است و همانطور که بحث‌های نظامی در حوزه‌های پیشین موضوعیت می‌یابد، مقوله نظامی در حوزه سایبری نیز ورود کرده است.

گرجی‌زاده با بیان اینکه چارچوب‌ها و فرایندها و المان‌ها و نیز عناصر تشکیل دهنده‌ی فضای سایبری بسیار پیچیده و زیاد است، افزود: جغرافیای سایبر از دیگر مفاهیم مورد نظر در حوزه قدرت سایبری است.

وی ادامه داد: مرز در حوزه زمینی و دریایی تعاریفی خاص دارد ولی باید بدانیم که جغرافیای سیاسی و مرزهای حوزه سایبر کجاست؟

گرجی‌زاده با بیان این مطلب، جغرافیای سایبر را به فضای نزدیک، دور و میانه تقسیم بندی کرد و گفت: فضای نزدیک توسط دولت یا حاکمیت کنترل می‌شود؛ فضای میانه تا حدودی قابل کنترل و هدایت است و فضای دور از کنترل کشور و حاکمیتی خاص دور است و جغرافیای سایبری در این سه فضای تعریف می‌شود.

دسترسی سریع
گفت و گوی سیاسی