صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

دبیر کارگروه ملی زمین و مسکن با اشاره به ساختمان های مسکونی، گفت: از حدود 22 میلیون واحد مسکونی، حدود ده میلیون واحد با مصالح بنایی یعنی به شکل سنتی ساخته شده اند.

برنامه «صبح و گفتگو» رادیو گفت و گو با موضوع "ایمنی ساختمان ها "و با حضور دکتر علی بیت الهی دبیر کارگروه ملی زمین و مسکن و رئیس پژوهشکده ساختمان مرکز تحقیقات و حیدر جهانبخش عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران روانه آنتن شد.

علی بیت الهی در آغاز با اشاره به ساختمان های مسکونی که بیشترین درصد ساختمان های موجود در کشور را دارند، گفت: از حدود 22 میلیون واحد مسکونی، حدود ده میلیون واحد با مصالح بنایی هستند یعنی فاقد اسکلت هستند و اغلب به شکل سنتی ساخته شده اند.

وی اضافه کرد: این ساختمان ها در مناطق شهری و به ویژه روستایی پراکنده هستند. بنابراین ایمنی ساختمان در چنین شرایطی در خطر قرار دارد. این در حالی است که ایران یک کشور لرزه خیز است و اغلب شهرها و روستاها در کنار گسل ها قرار دارند و به همین دلیل خطر زلزله و مجاورت مناطق مسکونی با کانون های زلزله وجود دارد.

دبیر کارگروه ملی زمین و مسکن رئیس پژوهشکده ساختمان مرکز تحقیقات با بیان اینکه اگر نقشه زلزله ها را با نقشه توزیع مراکز جمعیتی، مقایسه کنیم، متوجه یک همخوانی و تطابق آنها می شویم، اظهار کرد: این موضوع سبب افزایش خسارت و تلفات زلزله های ایران شده است. این موضوع توجه به ایمنی ساختمان را در مقایسه با سایر کشورهای دنیا دو چندان می کند.

در ادامه حیدر جهانبخش با بیان اینکه زندگی روستایی و شهری در این دوره زمانی نسبت به گذشته با مخاطرات بیشتری روبرو است، گفت: این موضوعات باعث می شود علاوه بر مخاطرات طبیعی به دیگر مخاطرات نیز باید توجه کنیم و به همین دلیل موضوع ایمنی در زندگی امروز، موضوع تجملاتی نیست.

وی عنوان کرد: موضوع ایمنی تحت تاثیر دو حوزه مهم قرار دارد؛ یکی حوزه فنی و دانشی است. به عنوان مثال در یک ساختمان وقتی بتوانیم تمام اجزای یک سازه را به درستی اجرا کنیم، توانسته ایم به مخاطرات احتمالی از جمله زلزله، پاسخ کامل دهیم. موضوع دوم فراتر از مباحث فنی است. وقتی خودرویی می خریم، ممکن است به لحاظ فنی سالم باشد اما به لحاظ ایمنی باید تجهیزاتی مانند کمربند و ترمز ای بی اس و کیسه هوا داشته باشد.

عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران تصریح کرد: مسئله سلامت و ایمنی ساختمان فراتر از مسائل صرفا فنی است و این موضوع به سبک زندگی و نوع تفکر بر می گردد که باید موضوع ایمنی را در جزء به جزء زندگی لحاظ کنیم.

مرتبط با این خبر

  • 10 میلیون واحد مسکونی اسکلت ندارند

  • بالغ بر 400 ساختمان همانند پلاسکو در تهران وجود دارد

  • قوانین، آئین نامه ها و اجرا در حوزه ایمنی ساختمان دارای نقص هستند