صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه خبر تعطیلی یکی دو مرکز ترک اعتیاد در سال گذشته بدلیل تخلف بوده است، تاکید کرد: گزارشی مبنی بر تعطیلی کمپ های ترک اعتیاد داده نشده.

رضایی در مصاحبه با برنامه "صبح و گفت وگو" در خصوص وضعیت مراکز بازتوانی گفت: «مجوز تعطیلی و برقراری این مراکز زیر نظر بهزیستی است اما در برخی شرایط شاید این کمپ ها از نظر کمک کردن به معتادان فاقد شرایط لازم باشند و یا تخلفی صورت دهند که در اینصورت تعطیل می شوند.»

وی با بیان اینکه نشنیده ام که این مراکز تعطیل شده باشند، افزود: «تعطیلی یکی دو مورد در سال گذشته مشاهده شد که بدلیل تخلف تعطیل شده بودند.»

رضایی خاطرنشان کرد: «در ظاهر متولی اصلی بهزیستی است ولی بهزیستی به تنهایی توان ندارد و آموزش و پرورش، نیروی انتظامی و دانشگاه ها و... نیز به نوعی با این مسئله مرتبط هستند ولی این کارکرد جزیره ای منجر می شود رسایی کار به منصه ظهور نرسد!»

این نماینده مجلس افزود: «اگر بودجه راسا و مستقیما [در اختیار یک نهاد نباشد] در نهایت به نتیجه نخواهد رسید و بنده معتقدم اگر همه بودجه ها را یک دستگاه دریافت کند و سایر دستگاه ها فقط همراهی کنند، اوضاع به سامان می رسد.»

همچنین صابری، کارشناس مراکز اقامتی ترک اعتیاد سازمان بهزیستی با بیان اینکه متولی مراکز اقامتی ترک اعتیاد، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی هستند، افزود:«شهرداری ها در بحث واگذاری مکان برای این مراکز [دخیل هستند].»

وی در پاسخ به این سوال که چرا این کمپ ها به سمت تعطیلی گام برداشته اند، اظهار کرد: «بدین شکل نیست! برخی مراکز به شکل غیر قانونی از دهه 80 فعال بودند و ما 1200 مرکز اقامتی را ساماندهی کرده ایم که تحت نظارت بهزیستی فعالیت می کنند.»

صابری ادامه داد: «برخی از این مراکز شاید دچار اشکالاتی باشند و موارد در کمیسیون های لغو و صدور پروانه مورد بررسی قرار می گیرد.»

این مقام مسئول در سازمان بهزیستی افزود :«بهزیستی تا کنون تنها بوده است؛ البته ما صرفا از بودجه سازمانی هزینه کرده ایم که آن هم برای بیماران بی بضاعت صرف شده است.»

صابری خاطرنشان کرد: «در حوزه اجرا نیازمند هم افزایی هستیم تا بهتر به اهداف برسیم.»

مرتبط با این خبر

  • فشار دستگاه ها برای دریافت مجوز کمپ های ترک اعتیاد

  • فعالیت 660 مرکز غیرمجاز درمان اعتیاد در تهران