صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

رئیس پژوهشکده پتروشیمی بیان کرد: یکی از مهمترین آیتم ها دستیابی به تکنولوژی روز است ولی من می گویم مهمترین عامل ما تبدیل علم به صنعت و سپس به ثروت است. اگر این چرخه را داشته باشیم عملا دیگر نگرانی خاصی پیش روی ما نیست.

برنامه «صبح و گفتگو» رادیو گفت و گو با موضوع روز صنعت پتروشیمی با حضور دکتر شروین احمدی دانشیار و پژوهشگر پلیمر و پتروشیمی ایران و رئیس پژوهشکده پتروشیمی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی پلیمر و حسن بهرام نیا عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.

شروین احمدی با تاکید بر اینکه چالش ما در حوزه پتروشیمی تنها دستیابی به تکنولوژی نیست، تصریح کرد: یکی از مهمترین آیتم ها دستیابی به تکنولوژی روز است ولی من می گویم مهمترین عامل ما تبدیل علم به صنعت و سپس به ثروت است. اگر این چرخه را داشته باشیم عملا دیگر نگرانی خاصی پیش روی ما نیست.

وی افزود: البته بحث فاینانس و نیروی انسانی متخصص هم زیرنگرانی هایی است که ما باید همیشه به صنعت مان داشته باشیم.

رئیس پژوهشکده پتروشیمی با بیان اینکه صنایع پایین دست خیلی بهتر از صنایع بالادست در صنعت پتروشیمی رو به جلو حرکت می کند، گفت: این پیشرفت به لحاظ کمی و کیفی است. 70 میلیون تن ظرفیت پایین دست و 54 میلیون تن ظرفیت بالادست داریم و این در شرایطی است که دولت برای رشد صنایع پایین دست، کمکی کرده باشد.

وی در پاسخ به اینکه چرا مردم به دنبال خرید بورس برای پتروشیمی نمی روند، گفت: یک زمانی بزرگترین برند پتروشیمی منطقه را داشتیم ولی بدون مطالعه و واگذاری آن به بخش خصوصی، تیر خلاص را به آن زدیم و تعداد زیادی برندهای کوچک ایجاد کردیم که همه در روزمرگی خودشان مانده اند، آیا باید همه مردم به این سیستم بیایند و اعتماد کنند.

در ادامه حسن بهرام نیا در گفتگو با رادیو گفت و گو تاکید کرد: باید از نفت و گاز به عنوان ظرفیت بالقوه و موهبت الهی که خوراک پتروشیمی هاست، نهایت استفاده را بکنیم. بعد از روسیه، ایران دومین کشوری است که از نظر ذخیره گاز در دنیا مقام دارد.

وی با تاکید بر اینکه ما باید به منظور اشتغال و تولید درآمد، از صنعت پتروشیمی چه در بالادست و چه در پایین دست، استفاده کنیم، اظهار داشت: در پایین دست می توانیم هزاران کارگاه و کارخانه و صنایع پایین دستی را ایجاد بکنیم که در واقع کسب درآمدهای هم ارز و هم قطع وابستگی ها را برای ما داشته باشد و نقش اثر گذاری را در اقتصاد کشور دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با ذکر اینکه هنوز میل واگذاری این صنایع در دولت به بخش خصوصی وجود ندارد، گفت: متاسفانه دولت به دنبال واگذاری نیست و دوست دارد تا همه چیز در اختیار خودش باشد و خودش مالکیت داشته باشد و بیشتر خصولتی بودن را بر خصوصی بودن می پسندد.

وی پاشنه آشیل این صنعت را خوراک آن دانست و بیان کرد: نرخ خوراک ها و تحویل آن ها به صنایع پتروشیمی با نقطه نظرات زیادی روبه رو است و هنوز نتوانسته ایم موازنه ای را از نظر پایش ایجاد کنیم.

مرتبط با این خبر

  • برای دستیابی به امنیت و قدرت اقتصادی، نیازمند استفاده از پژوهش هستیم

  • دریافت بودجه های دولتی توسط پژوهشگاه ها، جلوی نوآوری و تجاری سازی را گرفته است

  • پژوهش در همه شاخه ها بخوبی انجام نمی شود و منجر به تجاری سازی نمی شود

  • درآمدهای ارزی؛ نکته مغفول مانده در گزارش مرکز پژوهش ها

  • وحدت صادرات صنعت پتروشیمی از بین رفته است

  • کمبود منابع چالش اصلی کاهش برداشت از میادین مشترک

  • قیمت نفت در مرز 50 تا 60 دلار باقی می ماند

  • روش صادرات پتروشیمی، روشی غلط و کهنه است

  • تعیین قیمت معقول برای خوراک، گام اول گذر از خام فروشی

  • نقش موثر پایین دست پتروشیمی در جلوگیری از خام فروشی