صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به تلاش مدارس سمپاد به منظور ارتقای سطح مطالعه در میان دانش آموزان گفت: از بچه های استعداد درخشان انتظار می رود اثر بخشی بیشتری برای کشور داشته باشند.

فاطمه مهاجرانی در گفت وگو با برنامه "صبح و گفت وگو" مطالعه را موضوعی سیستمی دانست که با یک عامل به نتیجه نخواهد رسید.

وی با بیان این مطلب افزود: «مدارس استعدادهای درخشان تلاش دارد افرادی را تربیت کند که مطالعه را به معنای ذهنی، یاد گیرنده، در دستور کار قرار دهند.»

مهاجرانی که در خصوص موضوع هفته ی مجله صبحگاهی رادیو گفت وگو در زمینه کتاب و سرانه مطالعه، سخن می گفت، اظهار کرد: «اگر آدمی ذهنی پرسشگر داشته باشد طبیعتا از زندگی آموزه هایی را فرا می گیرد.»

وی در خصوص نتایج این کار در مدارس استعدادهای درخشان گفت: «مطالعه دریچه ای به سمت تفکر والاتر است؛ باید میزان تفکر را در بچه های استعداد درخشان بیشتر نماییم و میزان کتاب خوانی و نوشتن کتاب را در سطحی بالاتر در میان این بچه ها می بینیم.»

مهاجرانی در مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: «عده ای از مدال آوران ما از کشور خارج می شوند؛ همانگونه که مهاجرت یک پدیده جهانی است و طبیعتا با حذف یا افزودن یک عامل قابل مقابله نیست.»

رئیس مرکز سمپاد ادامه داد: «اگر انسان ها احساس کنند در جایی دیگر منافع بیشتر دریافت می کنند و ریشه های علقه و خدمت به مردم در آن ها شکل نگرفته باشد منجر به مهاجرت در آن ها می گردد ولی از بچه های استعداد درخشان انتظار می رود اثر بخشی بیشتری برای کشور داشته باشند.»

مهاجرانی اضافه کرد: «تعداد زیادی از نیروهای جوان و نخبگان علمی از بچه های استعداد درخشان هستند و طبق آمار می بینیم با وجود مهاجرت، بخشی از این افراد نیز در کشور فعالیت می کنند.»

مرتبط با این خبر

  • غول مافیای کنکور زاییده جیب مردم است

  • بارورسازی ابرها در ایران خشک، کارساز نیست

  • وضعیت لجن جنوب شهر تهران را پیگیری می کنیم

  • امواج مثبت بورس زودگذر است

  • مدیران ما کتاب 5 فرمان را می خوانند

  • قول کمیسیون تلفیق برای احیای بیمه اعتیاد

  • نظارت بر سرویس های مدارس وظیفه آموزش و پرورش نیست

  • 10استارتاپ منتخب وارد حوزه سرمایه گذاری شهری می شوند

  • موسسات مالی و بانکها راه را به روی سایتهای شرطبندی می بندند

  • مردم نیازمند کتابخانه های شهری غنی هستند