صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

مدرس حوزه ودانشگاه با اشاره به وجه امانت داری زینب کبری(س) تصریح کرد: اگر استفاده از اخبار فضای مجازی با امانتداری گره بخورد و به خانم زینب(س) تاسی کنیم، همین امانتداری، منجر به بر طرف شدن آسیب های اجتماعی خواهد شد.

حوریه روشن دوست در ارتباط با برنامه "صبح و گفت وگو" با اشاره به لزوم شفاف سازی الگوی تربیتی حضرت زینب(س) قبل از واقعه کربلا اظهار کرد: «در رابطه با خانم زینب کبری-س- کمتر کسی است که به یاد واقعه کربلا و عاشورا نیفتد و این برجسته سازی به قدری بعد از این قیام پر رنگ بوده که زندگی قبلی ایشان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.»

وی یکی از شاخصه های رفتاری و اخلاقی زینب کبری(س) را مبنی بر پرستاری برشمرد و افزود: «روز پرستار به فعالیت های ایشان بعد از واقعه عاشورا تاسی دارد و این مسئله برای پرستاران عزیز زینت بخش شده است.»

روشن دوست در بخشی دیگر از این مصاحبه رادیویی به فضیلت امانت داری حضرت اشاره کرد و گفت: «اگر امانت داری صحیح در خانم زینب کبری-س- نبود، کربلا در کربلا می ماند.»

مشاور حوزه زنان و خانواده ادامه داد: «امروز این جریان امانت داری در زندگی های ما حرف اول را می زند و باید بدرستی انجام گیرد.»

روشن دوست افزود: «گاه بحث امانت داری در حوزه امور مادی محدود شده است؛ در حالیکه در امور معنوی نیز می بینیم امانت داری بسیار بیش از موارد مادی، اهمیت می یابد.»

وی در خصوص توصیه های پدر علم ژنتیک به پزشکان و پرستاران در همین رابطه گفت: «ایشان فرمودند اگر قرار است بیماری بهبود پیدا کند، مطمئنا رسیدگی به امور جسمانی او کارساز نیست و آنچه بیماری فرد را سریع تر و بهتر بهبود می بخشد، اخلاق مداری یک پرستار و پزشک نسبت به بیمار است.»

روشن دوست در رادیو گفت و گو افزود: «وقتی قرار است یک بیمار در معرض بهبودی قرار گیرد، طبیعتا روح او نیز از منظر معنوی امانتی در دست پرستار است؛ همچنین اگر استفاده از اخبار فضای مجازی با امانت داری گره بخورد و به خانم حضرت زینب کبری-س- تاسی کنیم، همین امانت داری، منجر به بر طرف شدن آسیب های اجتماعی خواهد شد.»

مرتبط با این خبر

  • غول مافیای کنکور زاییده جیب مردم است

  • بارورسازی ابرها در ایران خشک، کارساز نیست

  • وضعیت لجن جنوب شهر تهران را پیگیری می کنیم

  • امواج مثبت بورس زودگذر است

  • مدیران ما کتاب 5 فرمان را می خوانند

  • قول کمیسیون تلفیق برای احیای بیمه اعتیاد

  • نظارت بر سرویس های مدارس وظیفه آموزش و پرورش نیست

  • 10استارتاپ منتخب وارد حوزه سرمایه گذاری شهری می شوند

  • موسسات مالی و بانکها راه را به روی سایتهای شرطبندی می بندند

  • مردم نیازمند کتابخانه های شهری غنی هستند