صبح و گفت و گو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو گفت و گو

صبح و گفت‌وگو

بازرس انجمن پزشكان: نارضایتی متخصصان و مردم از طرح پزشک خانواده

بازرس انجمن پزشکان باانتقاد از نبود زیرساخت های الکترونیک دراجرای طرح پزشک خانواده گفت: مردم ابتدا ناراضی هستند چراکه نمی توانند به هر پزشکی مراجعه کنند و از دیگرسو متخصصان ناراضی خواهندبود چراکه فردی دیگرباید بیمار را برای آنها بفرستد.

1397/11/03
|
15:15

بابک پورقلیچ در مصاحبه با رادیو گفت وگو اعلام کرد: «طرح تحول بعد از مدتی عوارضی بر جای گذاشت که باید در حوزه درمان مدیریت صورت گیرد و ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده اجرایی شود.»

وی در مصاحبه با "صبح و گفت وگو" با بیان اینکه طرح تحول منابع بسیاری را بلعید و بیماران در کانال اصلی هدایت نشدند، افزود: «بدلیل این مشکلات سیستم از طرح پزشک خانواده غافل شد و نتوانست تمامی افراد را راضی کند و یکی از آن ها پزشکانی بودند که قادر به ارجاع بیمار نبودند.»

پورقلیچ در عین حال به شکل گیری سیستم ارجاع در بستر الکترونیک در چند استان اشاره کرد و گفت: «امروز اطمینانی نزد افرادی که باید این سیستم را اجرا کنند، وجود ندارد.»

وی با بیان اینکه ورودی ها باید بر مبنای پزشکان مدیریت شود، تصریح کرد :«در طراحی این سیستم با پزشکان مشورت نشد و این طرح بر اساس کارشناس پایه ریزی شد.»

پورقلیچ ادامه داد: «سیستم ارجاع اوایل بر اساس پرونده های دستی صورت می گرفت ولی این مسئله تنها بر بستر الکترونیک قابل جمع آوری است.»

وی افزود: «این طرح برای پیاده سازی ابتدا باید فرهنگ سازی شود؛ مردم ابتدا ناراضی هستند چراکه نمی توانند به هر پزشکی مراجعه کنند و از دیگر سو متخصصان ناراضی خواهند بود؛ چراکه فردی دیگر باید بیمار را برای آن ها بفرستد.»

در ادامه این برنامه در رادیو گفت وگو منوچهر جمالی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اینکه نزدیک به زیر 13 درصد به بودجه درمان اضافه شده است، اظهار داشت: «برای سلامت کشور باید به قدری اهمیت قائل باشیم که همه مردم را مشتریان این حوزه بدانیم؛ لذا باید اعتبار به میزان کافی برای آن تخصیص یابد.»

وی افزود: «اعتبار کل این حوزه در شرایط فعلی زیر 10 میلیارد دلار و حدود 7 یا 8 میلیارد دلار است.»

جمالی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار کرد: «نباید تصور کرد برای درمان و سلامت اعتبار بسیاری گذاشته ایم؛ در حالیکه باید اهمیت یبشتری در این حوزه قائل باشیم.»

این نماینده مجلس گفت: «پرستار، پزشک، ماما و بهورز و... نیروهای سیستم بهداشت و درمان هستند و همین افراد باید مسیر را پیش برند اما در حوزه پزشک خانواده اگر پول بدرستی هزینه شود، [کاری پیش نمی رود].»

جمالی خاطرنشان ساخت: «اگر هزینه بدرستی مصرف نشده، باید پذیرفت که اعتبار اندک بوده و باید برای معیشت پزشک نیز برنامه ای داشته باشیم.»

دسترسی سریع
صبح و گفت‌وگو