صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران گفت: تولید و صادرات فرش دستباف زنجیره اشتغال بالایی دارد که در شرایط سخت فعلی اگر از بین برود، مشکلات امنیتی و اشتغال بسیاری بوجود می آید.

سیدمرتضی میری با بیان اینکه شاید 12 ماه نیز برای بازگشت ارز صادراتی کم باشد، افزود: «وقتی فرش از کشور خارج می شود، در بسیاری موارد فروش نمی رود و فقط به انبارهای خارج از کشور منتقل می شود ولی از منظر حقوقی صادرات انجام داده ایم.»

وی در مصاحبه با برنامه "صبح و گفت وگو" با تاکید بر اینکه صادرکنندگان فرش حتما ارز را باز خواهند گرداند، افزود: «تعهدات ارزی حتما باید برقرار باشد و لذا زمان 12 ماه نسبت به زمان چهار یا هفت ماهه مناسب تر است ولی کافی نیست.»

این عضو هیئت مدیره تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران به رادیو گفت وگو گفت: «در شرایط فعلی نیاز است به صادرات فرش ایران بیش از گذشته توجه شود.»

میری خاطرنشان کرد: «تولید و صادرات فرش دستباف زنجیره اشتغال بالایی دارد که در شرایط سخت فعلی اگر از بین برود، مشکلات امنیتی و اشتغال بسیاری بوجود می آید.»

همچنین سمیرا کیانتاش، رئیس میز فرش دستباف سازمان توسعه تجارت اظهار کرد :«سازمان توسعه تجارت همواره تلاش دارد در جهت منافع صادرکنندگان گام بردارد و با توجه به اینکه فرش دستباف ایران اغلب در گالری ها به فروش می رسد و فروش آنی ندارد؛ لذا بازپرداخت آن زمانبر است.»

وی افزود: «با بررسی های کارشناسی به این نتیجه رسیدیم بهتر است پرداخت پول صادرکنندگان به 12 ماه افزایش یابد تا این افراد مهلت فروش فرش را در گالری های خود داشته باشند.»

کیانتاش به رادیو گفت وگو گفت: «نحوه بازگشت ارز در اختیار بانک مرکزی است و سازمان توسعه تجارت بارها در این خصوص با بانک گفت وگو کرده و به نظر می رسد بهترین راهکار همین ظرف زمانی 12 ماهه است.»

مرتبط با این خبر

  • صادرکننده برای ورود ارز حاصل از صادرات مهلت می خواهد

  • بخش خصوصی خواستار تشکیل بازار ثانویه ارز

  • فرار ارز از کشور به دلیل نبود امنیت

  • سلطان های اقتصاد در نبود نظارت قد علم کردند!+صوت

  • قطع ارتباط بانکی موجب عدم ورود ارز صادراتی به کشور شده است

  • احتمال ادغام بازار نیمایی و ارزآزاد/ نرخ ارز صادراتی پایینتر محاسبه می شود +صوت

  • دولت با فرافکنی می گوید 25درصد ارزصادراتی بازنگشته +صوت

  • آن هایی که ارزصادراتی را پس نداده اند؛ مجرمند! +صوت

  • در جنگ اقتصادی و تحریم ارز صادراتی باید به کشور بازگردد

  • فعالان اقتصادی تردیدی در خصوص بازگشت ارز ندارند