صبح و گفت و گو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو گفت و گو

صبح و گفت‌وگو

بازار ثانویه ریشه در سوداگری دارد

یک کارشناس اقتصاد با اشاره به ناتوانی دولت در مدیریت بازار گفت: بازار ثانویه بر مبنای سوداگری است.

1399/05/04
|
11:50
|

وحید شقاقی شهری در گفتگو با برنامه صبح و گفت‌وگو رادیو گفتگو با تاکید بر اینکه اکنون در دنیا مالیات با سه هدف مهم دنبال می شود، اظهار کرد: نخستین هدف از اخذ مالیات کسب درآمد دولت ، باز توزیع ثروت و دیگری جلوی فعالیت های سوداگرایانه افراطی مخل تولید می باشد.

وی افزود: در رابطه با موضوع سوم یعنی اینکه اخذ مالیات سبب جلوگیری از فعالیت های سوداگرایانه افراطی مخل تولید می شود باید گفت که این کار به نفع تولید تمام می شود و در اقتصاد دارای نوسانات بالا در شرایطی که در شرایط غیر مولد هستید این موضوع مانعی برای سوداگری افراطی باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی بیان کرد: وقتی دولت از سود یک محصول از شهروندان نیز مالیات دریافت می کند این مسئله سبب کاهش سوداگری و حرکت به سمت تولید می شود.

شهری با بیان اینکه در بازار سرمایه دولت چون هنوز نتوانسته بازار اولیه را توسعه دهد، بازار ثانویه بر سوداگری است، گفت: بازار اولیه که می تواند برای رونق تولید باشد هنوز کم عمق است و بازدهی 300 درصد، 400 درصد در شرکت هایی که زیان ده هستند نفعی برای تولید نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: به نظرم یکی از ابزارهایی است که می تواند جلوی تولید را بگیرد، همین نقدینگی است که به سمت تولید میل نمی کند و به بخش های غیر مولد که مخل تولید بوده، در بلند مدت می تواند برای کل اقتصاد کشور مضر باشد.

دسترسی سریع
صبح و گفت‌وگو