صبح و گفت و گو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو گفت و گو

صبح و گفت‌وگو

اوسطی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو: تمام نمایندگان مجلس با مالیات برای کشاورزان مخالف هستند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نه تنها کمیسیون کشاورزی، بلکه تمام نمایندگان مجلس یازدهم با اعمال مالیات بر کشاورزان مخالفت خواهند کرد.

1399/08/06
|
12:48
|

برنامه «صبح و گفتگو» رادیو گفت‌وگو در خصوص مالیات کشاورزی با پرویز اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

پرویز اوسطی با بیان اینکه اگر قرار باشد مالیات های کمیسیون کشاورزی حذف شود حتما باید در کمیسیون تخصصی آن یعنی کشاورزی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، گفت: تا به این لحظه چنین طرحی به کمیسیون کشاورزی ارجاع نشده است.

وی تصریح کرد: با توجه به ماهیت فعالیت های کشاورزی و اینکه بازدهی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پایین است، و همچنین نبود الگوی کشت کشاورزی و همچنین امنیت غذایی کشور نیاز به حمایت های جدی از بخش کشاورزی داریم. در همه دنیا حمایت های بیمه ای و مالیاتی از کشاورزان انجام می شود و در ایران نیز تا کنون مالیاتی به کشاورزان اختصاص داده نمی شد و از این پس نیز باید این روند ادامه داشته باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از مخالف کمیسیون متبوع خود با طرح مالیات کشاورزان گفت و بیان کرد: اگر مالیات را بر کشاورزان اعمال کنیم علاوه بر اینکه کشاورزان به خطر می افتند، امنیت غذایی نیز به خطر می افتد و مردم با چالش های زیادی مواجه می شوند.

وی بیان کرد: نه تنها کمیسیون کشاورزی، بلکه تمام نمایندگان مجلس یازدهم با اعمال مالیات بر کشاورزان مخالفت خواهند کرد زیرا در این شرایط نیاز به حمایت از بخش کشاورزی داریم بخصوص آنکه کشاورزی تنها بخشی است که در سال گذشته رشد اقتصادی مثبت داشته است.

دسترسی سریع
صبح و گفت‌وگو