صبح و گفت و گو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو گفت و گو

صبح و گفت‌وگو

ریاست انجمن ژنتیك ایران عنوان كرد: لزوم شناسایی ذخایر ژنتیکی ارزشمند و شکوفایی آنها

تولایی گفت: همه موجودات زنده دارای یک ساختار و گنجینه ژنتیکی هستند و این ذخایر ارزشمند هرچه شناخته شوند و بیشتر مورد بهره برداری قرار بگیرند برخلاف منابع فسیلی که به اتمام می رسند، اینها شکوفا می شوند.

1400/01/15
|
13:41
|

برنامه «صبح و گفتگو» رادیو گفت‌وگو با موضوع روز ذخایر ژنتیکی با دکتر محمود تولایی، ریاست انجمن ژنتیک ایران به صورت تلفنی گفتگو کرد.

محمود تولایی با بیان اینکه هر کدام از عناصر خلقت، ظرفیت هایی در آنها نهفته است که اگر شناخته شود و مورد بهره برداری بشر قرار بگیرد، این نعمت های الهی مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: همه موجودات زنده دارای یک ساختار و گنجینه ژنتیکی هستند و این ذخایر ارزشمند هرچه شناخته شوند و بیشتر مورد بهره برداری قرار بگیرند برخلاف منابع فسیلی که به اتمام می رسند، اینها شکوفا می شوند.

وی با اشاره برای درک بهتر از مفید بودن بهره برداری ژنتیکی در تنوع زیستی مثالی زد و گفت:گیاهی که در دل کویر به دست می آید که در آن شرایط توانسته رشد کند و زنده بماند دارای ژن های ارزشمندی است که از صفت مقاومت به شوری و خشکی برخوردار است و وقتی این ژن و صفت شناسایی شود و از این گیاه به میزبان سلول میزبان دیگر منتقل و یا مهندسی شود و ایجاد ترکیب و تبدیل جدیدی از آن شود به تنوع زیستی اضافه می کنیم.

ریاست انجمن ژنتیک ایران افزود: اگر یک گیاه زراعی به طور معمول 4 گرم در هزار می تواند شوری را تحمل کند گیاهی که در کنار دریا رشد کند قادر است 40 گرم در هزار شوری را تحمل کند. یعنی ساختار ژنتیکی این گیاه یک گنج است.

وی اظهار کرد: کشور ما یکی از کشورهایی است که از تنوع اقلیمی زیادی برخوردار است و همین اقلیم های متنوع سبب شده که در تنوع زیستی جزو 10 کشور اول دنیا باشد و این سرمایه است. ما می توانیم نسبت به این سرمایه استفاده و توجه کنیم و به عنوان یک امانت برای استفاده نسل حاضر به آن نگاه کنیم و همین طور آن را حفظ و به نسل های بعدی تحویل دهیم.

تولایی تاکید کرد: امروز به برکت دانش بشری و مهندسی ژنتیک قادر هستید این صفت و ویژگی را به گیاهان مثمر، زراعی انتقال دهید و بتوانید از آب دریا بهره وری کنید.

وی با اشاره به نامگذاری پانزدهم فروردین روز ذخایر ژنتیکی اظهار کرد: این روز فرصتی است که به این سرمایه طبیعی و الهی توجه کنیم و رصد کنیم عوارض آلاینده را بر این منابع زیستی و خدادادی را و برای حفظ و تکثیر منابع شناخته شده کوشش کنیم و تلاش کنیم برای شناسایی و شناسنامه دار کردن این گنجینه های زیستی که در نقاط مختلف سرزمین مان هست و همین طور ساماندهی ظرفیت های مردم نهاد برای توجه و بهره برداری بهینه به این منابع به این دلیل که یکی از مهمترین سرمایه های مادی سرزمین ما امروز خاک است که با استفاده ناصحیح و فرسایش در حال اتلاف می رود.

ریاست انجمن ژنتیک ایران افزود: جنگل های فعال ما روز به روز در حال عقب نشینی و تخریب است جزو کشورهای کم باران دنیا محسوب می شویم و ضرورت دارد به این نعمت ها توجه کافی کنیم و بتوانیم با بهره برداری بهینه هم حفظ کنیم و هم این امانت را در اختیار نسل های آتی قرار دهیم.

دسترسی سریع
صبح و گفت‌وگو