رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

رويداد

كارشناس مسائل سیاسی: باید آمریکا هراسی را به فرصت تبدیل کنیم

کارشناس مسائل سیاسی با اظهار بر اینکه مسئله ترامپ می تواند فرصت ملی باشد، خاطر نشان کرد: باید به دنبال مطالبات خود باشیم و نشان دهیم که آمریکا و غرب مورد اطمینان نیست و آمریکا هراسی را به فرصت تبدیل کنیم.

1397/02/10
|
09:15

برنامه «رویداد» رادیو گفت و گو با موضوع رایزنی ظریف برای همراه سازی روسیه و چین و با حضور ابوالفضل ظهره وند کارشناس مسائل سیاسی به روی آنتن رفت.

ابوالفضل ظهره وند با اشاره به اینکه در مسئله برجام در شرایطی مواجه هستیم که یک بخش آن معطوف می شود به انجام وظیفه ای که باید سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا داشته باشند، گفت: فرانسه و بریتانیا جزو شورای امنیت هستند و حق وتو هم دارند. از طرفی این سه کشور در یک پارادایم با ایالات متحده تعریف می شوند که مفهوم غرب و لیبرالیزم را می دهد. منافع مشترک، تهدیدات مشترک و البته در داخل این پارادایم سهم عوامل با هم متفاوت می شود و حتی در بخشی با هم چالش می کنند.

وی با اظهار به اینکه ایران به عنوان قدرت نوظهور و مدعی یک پارادایم جایگزین، یک تهدید پایدار فرض می شود، در ادامه به وسعت جبهه مقاومت اشاره کرد و بیان داشت: در این سطح وقتی موضوع را نگاه می کنیم جبهه غرب مقابل جبهه مقاومت قرار می گیرد که جبهه مقاومت وسیع تر از محور مقاومت می شود. یعنی امروز قدرت های نوظهور دیگری مثل چین و روسیه را دارید که نقش اثرگذاری را دارند در محیط بین الملل ایفا می کنند و شاید بتوان گفت به نوعی قدرت های هژمون در آینده باشند مثل چین.

کارشناس مسائل سیاسی به الزامات مناظره در چنین چالش و آوردگاهی توسط ایران اشاره و عنوان کرد: اولا باید مکان یابی کنیم و موقعیت خودمان را خوب ببینیم و ظرفیت ها و پتانسیل هایمان را شناسایی کنیم و سطح انتظارات و توقعات مان را هم دقیق تنظیم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دیپلماسی باید در هر حال کار کند، تصریح کرد: یعنی اروپایی ها هم از جنبه موقعیت بین المللی و نگاهی که به آن ها می شود و برای حفظ آبرو باید نشان دهند که زیر بلیط ایالات متحده نیستند.

ظهره وندبا اشاره به رایزنی ظریف برای همراه سازی روسیه و چین بیان داشت: اگر آقای ظریف در نشستی که در روسیه داشتند، تلاشی را انجام دادند معطوف به این است که چین و روسیه دو قدرت اصلی در 1+5 هستند که چالش پارادایمی دارند. ضمن اینکه ایران هم یک پتانسیل است در این چالشی که بین چین و ایالات متحده وجود دارد و قطعا ظرفیت ایران، ظرفیت مهمی است و یا روسیه ای که امروز با کمک ایران توانسته است از فروپاشی ژئوپلتیک منطقه سوریه و عراق جلوگیری کند این هم یک موقعیت و پتانسیل جدید برایش است و خروجی این پتانسیل را در جای دیگری بدست خواهد آورد.

وی دیپلماسی را یک کار تخصصی دانست که معطوف به اهداف امنیت ملی کشور است و در یک سطح و مقاطع خاصی یک بضاعت حداقلی را نیاز دارد و افزود: یقینا ما نیاز به اتحاد و وحدت ملی داریم و دیدگاهی که در عالی ترین سطح رهبر معظم انقلاب، ترسیم کردند و ترسیم می کنند و باید این ملاحظات را سنگ نشان در پیگیری کارمان بدانیم.

کارشناس مسائل سیاسی با اظهار بر اینکه مسئله ترامپ می تواند فرصت ملی ما باشد، خاطر نشان کرد: باید به دنبال مطالبات خود باشیم و نشان دهیم که آمریکا و غرب مورد اطمینان نیست و آمریکا هراسی را به فرصت تبدیل کنیم.

دسترسی سریع
رویداد